Universitetet i Oslo vil kvotere inn menn på psykologi. Kunnskapsdepartementet sier blankt nei

Universitetet i Oslo vil kvotere inn menn på psykologistudiet, men møter blankt nei fra Kunnskapsdepartementet. Statsråden mener dette ikke løser det underliggende problemet.

Universitetet i Oslo reagerer kraftig på kunnskapsdepartementets avslag på deres søknad om kvotering av menn på psykologistudiet. Foto: Kjersti Binh Hegna
Universitetet i Oslo reagerer kraftig på kunnskapsdepartementets avslag på deres søknad om kvotering av menn på psykologistudiet. Foto: Kjersti Binh Hegna
Publisert 24. July 2018, kl. 15.03Oppdatert 28. July 2018, kl. 18.39