Av 7811 masteroppgaver i økonomi som er blitt levert inn de siste åtte årene har 85 prosent fått toppkarakter – enten A eller B. I fem av de åtte årene har A vært den vanligste karakteren på en masteroppgave.

Det kommer frem i en ny rapport fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdannelse (NRØA). Rådet har i flere år sett på karakterbruken rundt om i landet. Masteroppgaver fra BI og Norges Handelshøyskole (NHH) skiller seg klart ut i statistikken over toppkarakterer de siste åtte årene. Her får studentene klart bedre karakterer enn de andre institusjonene.

TILTRO. – Vi har stor tiltro til at BI gjør en god og objektiv jobb når det kommer til karakter­setting, sier leder Espen Haugen i Studentforeningen ved BI i Oslo.
TILTRO. – Vi har stor tiltro til at BI gjør en god og objektiv jobb når det kommer til karakter­setting, sier leder Espen Haugen i Studentforeningen ved BI i Oslo. (Foto: Hampus Lundgren)
– Det er en tendens til å tenke at det er rimelig at NHH-­studentene får gode kara­kterer fordi det er vanskelig å komme inn på skolen. Men det er en oppfatning fra rådet at med så store kull er det urimelig mange som får A og B, sier leder for NRØA, Bjarte Ravndal.

Han er også instituttleder ved Universitetet i Stavanger.

– Vi fra andre skoler skjeler selvsagt til de store. Studentene skal ut og konkurrere om de samme jobbene, sier Ravndal.

Les også: Halvparten er «fremragende»

NHH-student Hogne Ulla, som har sittet i rådets karakterutvalg, er enig.

– Man kan stille spørsmål om det er fordi vi er flinkere og har større fagmiljøer. Men jeg skulle ikke tro at det ville være så store forskjeller over så lang tid. Det er BI og NHH som må føre an, ta til seg de nye karakterbeskrivelsene, og snu trenden, sier Ulla.

«Urettferdig overfor de beste»

Denne våren sendte NRØA et brev til alle institusjonene og ba dem stramme inn på bruken av toppkarakterer på masteroppgavene i økonomi. Første skritt blir å få alle skolene til å ta i bruk den nye, strengere karakterbeskrivelsen fra våren 2015.

– Statistikken er for tung mot A og B. At så mange prosent er fremragende, er neppe sånn det skal være. Det er nok urettferdig overfor de aller beste. C er etablert som en dårlig karakter på masteroppgaven. Målet er at C er karakteren som skal bli brukt oftest, sier Ravndal.

Jekket ned etter sjekk

En ekspertgruppe har nå tatt stikkprøver for å finne ut om sensorene er for snille. 12 masteroppgaver i økonomi som enten fikk A eller B er blitt bedømt på nytt. Ni av dem ble jekket ned. Ingen B-oppgaver ble justert opp.

– Utvalget er veldig lite, men vi gjorde dette som en sjekk. De fleste fikk lavere karakter, noen forble på samme nivå, ingen gikk opp. Det kan gi indikasjoner på at det er lettere å være streng hvis sensorordningen endres. Vi tror det er lettere å la tvilen komme kandidaten til gode hvis veilederen hans eller hennes er med å sette karakter, sier Ravndal.

Rådet diskuterer nå hvilke andre grep som bør gjøres i tillegg til å innføre strengere karakterbeskrivelser. Et forslag er at studentenes veileder ikke lenger er like aktivt med på å sette karakter på masteroppgaven. Et annet virkemiddel kan ifølge Ravndal være å innføre en makskvote for hvor mange på institusjonen som kan få A.

NHH-student Hogne Ulla mener veiledere fortsatt bør ha en finger med i spillet.

– De kan best vurdere om kandidaten har vært selvstendig og har utviklet seg over en periode, sier han.

Les også:

Trendslaven

- Urimelig mange som får A og B

Her kjøpes det flest hytter  

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.