I Norge flytter unge hjemmefra før de er 20 år, mens unge i Montenegro, Kroatio og Slovakia bor hjemme hos foreldrene til de er over 30 år, ifølge nye tall fra Eurostat.

Forsker Lars Dommermuth i Statistisk sentralbyrå (SSB) sier det er mange årsaker til de store forskjellene.

– I mange land er det en norm at unge bor hjemme til de gifter seg. Da flytter de ut av barndomshjemmet og inn til ektefellen, sier Dommermuth.

Lav ledighet i Norge

Men høy arbeidsledighet blant unge i flere land i Europa bidrar også til at det blir vanskelig å flytte hjemmefra.

– I Norge er ikke arbeidsledigheten blant unge så høy, og du har økonomiske ordninger, som for eksempel Lånekassen, som gjør at du i prinsipp ikke er avhengig av foreldrene dine for å flytte. Nå gjelder nok det i mindre grad i Oslo eller andre steder med høye boligpriser, sier Dommermuth.

Ifølge tall fra SSB måtte fem av ti boligkjøpere i 20-årene få hjelp av foreldre eller svigerforeldre til boligkjøp.

Studenter flytter

Norske unge må også ofte flytte hjemmefra når de skal studere, fordi det ikke ligger høyskoler eller universiteter i nærheten av der de bor.

– I Italia, for eksempel, er det mange regionale høyskoler som gjør det mulig å ta høyere utdannelse uten å flytte på seg, sier Dommermuth.

Unge i våre naboland, Sverige, Finland og Danmark, flytter også langt tidligere hjemmefra enn sine jevnaldrende lenger ned i Europa.

Tallene for EU-medlemslandene er ferske, mens de norske sammenlignbare tallene fra SSB er fra 2009.(Vilkår)

FC Johansen var en suksesshistorie. Så kom et dødelig virus og et regimeskifte
Fotballpresidenten Isha Johansen og ektemannen, norske Arne Birger, startet FC Johansen i Sierra Leone i restene av en borgerkrig i 2004.
03:42
Publisert: