Forskjellen mellom de faste og den flytende renten på studielånet har aldri vært mindre, og flere eksperter taler varmt for å binde renten.

– Flere unge bør vurdere å binde renten nå. Rentenivået er fortsatt lavt, og forskjellen mellom flytende og fast rente ubetydelig, råder Joakim Østbye, seniorrådgiver i arbeidstagerorganisasjonen for høyt utdannede, Akademikerne.

1. januar stiger den flytende renten fra 2,472 prosent til 2,579 prosent, mens fastrenten vil ligge på følgende nivåer:

  • Tre år: 2,638 prosent
  • Fem år: 2,735 prosent
  • Ti år: 2,794 prosent

Fra og med 10. desember og frem til 17. desember er det ny sjanse til å binde renten.

Joakim Østbye i Akademikerne.
Joakim Østbye i Akademikerne. (Foto: Annette Larsen)

Gir forutsigbarhet

Østbye påpeker at det er stor usikkerhet om hvordan renten skal utvikle seg, noe som først og fremst skyldes internasjonal uro og svekkelse av den globale økonomien, og at norske langsiktige markedsrenter mest av alt styres av utviklingen i tilsvarende renter internasjonalt.

– Nå har langsiktige renter ute falt markert, som følge av pessimisme og usikkerhet. Det er årsaken til at norske fastrenter har falt, samtidig som de korte rentene har steget på grunn av bedring i norsk økonomi.

Østbye presiserer at rådet særlig gjelder de som har høye boliglån.

– Da vet man hvor mye man skal betale hver måned, og man slipper unødvendige bekymringer hvis renten går opp, sier han, og får støtte av banksjef i DNB Vest-Agder, Sveinung Hedding-Valvik.

– Vi kan av og til undre oss over at ikke flere velger å binde renten når den er så lav som nå. Og siden fastrenten er såpass lav, vil man sannsynligvis få en gunstig pris på lånet ved å velge fastrente, sier Hedding-Valvik, som i sin egen etableringsfase bandt både studielånsrenten og boliglånsrenten nettopp for å få kontroll på utgifter. Det fungerte som en forsikring mot økte utgifter.

Likevel påpeker han at det er veldig vanskelig å spå rentesituasjonen fremover; det finnes ingen svar på hva fremtiden bringer, bare prognoser.

– Men disse tilsier et stabilt rentenivå de neste tre årene, sier han.

– Venter og ser

Karsten Gutterød Hauklien er fersk siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har nettopp kjøpt bolig. I løpet av noen måneder vil nedbetalingen på både studielån og boliglån starte. Han velger likevel å ikke lytte til rådene om å binde studielånsrenten.

– Jeg har regnet ut at dersom jeg binder renten på studielånet med dagens fastrente, kommer jeg til å betale omtrent 20 kroner mindre i terminen enn om jeg har flytende rente. Det er knapt noen forskjell. Men selv om renteprognosene mine er tipping, er fordelen med å vente litt med å binde renten, at jeg når som helst kan binde den kostnadsfritt, sier han. Han tror nemlig ikke renten er på et lavpunkt ennå, og tolker Norges Banks uttalelser slik at styringsrenten skal være stabil et år eller to fremover.

– Deretter tipper jeg den skal ned, og da vil jeg vurdere fastrente, sier Hauklien, som nå er med i et toårig trainee-program i Schibsted.

Fastrente lønner seg sjelden

Eldar Rønning, som gir råd om privatøkonomi i Sparebank 1 SMN, sier at det er umulig å slå fast om det lønner seg å velge fastrente.

– Når man ser på den historiske utviklingen på rentene til Lånekassen, kan det være et gunstig tidspunkt å binde renten på nå, siden forskjellen mellom fast og flytende er så liten. Men det er umulig å regne ut hvor mye du vil spare eller tape på å ta opp et fastrentelån. I stedet for å gå i gang med et slikt regnestykke kan det være like smart å vurdere fast sparing på tilsvarende beløp som du tror renteøkningen vil bli. På den måten bygger du opp en ekstra buffer.

Rønning påpeker at det ikke er mange som har spart penger på å velge fastrente.

– Men så er det heller ikke så mange som har tapt mye på det de siste årene, sier han. Det skyldes at merkostnaden med rentebinding er blitt lavere og at rentenivået har vært lavt de siste årene. For noen år siden, derimot, var situasjonen annerledes.

– Valgte man rentebinding for ti år siden, vil man ha hatt betydelig høyere rentekostnad enn de som hadde flytende rente.

Selv om dagens studielånsrenter er historiske i den forstand at differansen mellom den flytende renten og de tre fastrentene aldri har vært så liten, har pågangen fra kunder som ønsker å binde renten vært lav, ifølge administrerende direktør Nina Schanke Funnemark i Lånekassen. Hun sier at det har vært størst interesse for å binde renten når fastrenten har ligget betydelig under den flytende renten.

Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen,
Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen, (Foto: Karianne Nygård/Lånekassen)

– Ikke stress med nedbetaling

Hvor lenge man eventuelt bør binde renten, avhenger av situasjonen til hver enkelt, råder Akademikerne. Normalt er kortere binding billigere enn lang, fordi det er knyttet stor usikkerhet til rentenivået langt frem i tid.

– Nå er imidlertid forskjellen på 3 og 10 år 0,09 prosent. Det er derfor gode grunner for lengre binding, ikke minst for nyutdannede som skal inn på boligmarkedet med de kostnadene det medfører. Da må mange strekke strikken langt, og det blir viktig å sørge for at den ikke ryker, sier Østbye.

Han mener også at man ikke skal stresse med å nedbetale studielånet; at dette normalt er det siste lånet man bør nedbetale. I tillegg til gunstig rente har studielånet noen fordeler man ikke finner ved andre lån. Det gis uten sikkerhet og tar ikke opp panteplass.

– Det har en innebygd gjeldsforsikring, som dekker både død og uførhet. Og du kan få rentefritak ved for eksempel sykdom og arbeidsledighet i over tre måneder. Hvis du ikke har mulighet til å betale på lånet ditt, kan du søke om betalingsutsettelse. Du trenger ingen grunn. Og er du arbeidsledig eller syk kan du også søke om å få slettet rentene, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.