10. mars inviterer Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo til guttedag med spennende foredrag og påfølgende festmiddag. Det er fordi gutteprosenten blant dem som går på profesjonsstudiet ligger et sted mellom ti og 20 prosent. Det bekymrer både fagmiljø og praktikerstand. Med rette.

Det kan være sammensatte grunner til den labre guttepågangen. En av dem er at psykologiinteressen blant jenter med toppkarakterer er så stor at snittet for å kapre en av de eksklusive plassene blir skyhøyt.