Den siste uken har studiesøkere fra hele landet fått svar på hvorvidt de kom inn på drømmestudiet – eller ikke.

Samordna opptak-tallene som kom mandag, viser at mer enn dobbelt så mange kvinner som menn har kommet inn på studiene øverst på karakterstigen, som medisin og jus.

Flere dekaner DN har snakket med, bekrefter det samme: Der kjønnsbalansen på studiene for tyve til tredve år siden var omtrent lik, fyller nå gradvis færre og færre gutter forelesningssalene.