– Problemet er både praktisk, økonomisk og politisk, sier styremedlem Sezer Subasi ved Den norsk-tyske skolen i Oslo.

Skolen leier nå to lokaler, og planla utbygging av det ene innenfor tilgjengelige midler. Men utleier avblåste prosjektet på grunn av kostnadene.

Skolen hadde også håp knyttet til Oslo kommunes planer om å samle Blindern videregående skole med internasjonalt baccalauréat, Den franske skole og Den norsk-tyske skole som del av en større utbygging nær Universitetet på Blindern. Men også det prosjektet ser ut til å havne stadig lenger ut i det blå.

På vent

Den norsk-tyske skole startet smått i 1980 med ti elever. Nå huser den 86 barnehagebarn og 320 elever pent fordelt på tyske familier på norgesopphold og norske som velger skolen av ulike årsaker. Én grunn kan være resultatene: I 2016 havnet skolens 8. klasse helt på topp i de nasjonale prøvene.

100 barn står på venteliste ved barnehagen og privatskolen i deres nå sprengte lokaler.

Både den tyske og den norske staten bidrar økonomisk. I tillegg kreves det inn vel 2000 kroner per barn/elev i skolepenger. Disse kan ikke økes etter reglene for privatskoler.

– Dessverre ikke nok, sier styremedlem Subasi.

Har søkt om penger

Skolen og Subasi er stolte over å kunne tilby skoleplasser til barn fra hele Oslo.

– Men finansieringsmodellen og eksponeringen for markedsleie i Oslo begrenser muligheter for å løse utfordringene våre på egen hånd, sier Subasi.

Usikkerheten for økonomien og nye lokaler gjør at skolen nå nøler med å ansette nye folk – noe som må avgjøres i løpet av kort tid om disse skal være på plass til skolestart neste høst.

Derfor har Den norsk-tyske skole nå søkt om syv millioner over statsbudsjettet for å sikre driften. Styret tør ikke binde seg til større fremtidige utgifter under usikkerheten.

– Men én million eller to ville hjelpe, kanskje med et signal om mer ved budsjettjusteringen i mai. Ellers må vi vurdere inntaksstopp eller å skjære ned fra to til én klasse per trinn, sier Subasi. (Vilkår)

Tørker dette opp får verden alvorlige problemer
Langt inne i Kongos jungel fant to forskere en gigantisk torvmyr som kan bidra til å løse verdens klimaproblemer.
04:46
Publisert: