Heltidsstudenten bruker stadig mer tid på studier.

Det fremgår av Studiebarometeret, en nasjonal spørreundersøkelse om opplevd studiekvalitet blant norske studenter.

Den gjennomføres årlig av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og ble fremlagt mandag morgen.

I undersøkelsen oppgir heltidsstudentene at de nå bruker 35,5 timer i uken på studier, nesten én time mer enn i 2014. I gjennomsnitt utgjør det 16,9 timer på organiserte læringsaktiviteter og 18,3 timer på egenstudier per uke.

- Dette avviser myten om at studenter er late, sier leder Marianne Andenæs i Norsk studentorganisasjon.

Heltidsstudenten jobber også mindre enn før.

I 2015 oppga studentene at de brukte 8,4 timer i uken på betalt arbeid ved siden av studiene. I fjor hadde dette tallet sunket til 7,2 timer. Nedgangen gjelder i 34 av 40 utdanningstyper.

Store forskjeller

Det er store forskjeller på studentenes studieinnsats.

Arkitektur- og odontologistudenter rapporterer at de bruker 49 timer i uken på faglige aktiviteter, mens de fem utdanningstypene med lavest rapportert faglig tidsbruk ligger under 30 timer i uken.

Studenter som studerer sosiologi, antropologi og pedagogikk sier de bruker henholdsvis 24,7 timer og 28,3 timer på faglig tidsbruk.

Sosiologstudentene bruker nå færre timer på dette enn både i 2015 og 2014 da timeantallet lå nærmere 30.

Fornøyde med kvaliteten

Studenter ved norske, høyere utdanningsinstitusjoner er generelt godt fornøyde med kvaliteten på studieprogrammene de går på.

Totalt sier 77 prosent at de er tilfreds eller svært tilfreds med studieprogrammet.

85 prosent av de spurte mener studieprogrammet deres er relevant for arbeidslivet. Studentene er minst fornøyde med medvirkning og undervisning og veiledning, fremgår det av rapporten.

- De mest fornøyde studentene i år, som i fjor er politiet. Deretter følger statsvitenskap, matematikk/statistikkfag og rettsvitenskap.

Lærerstudentene på femårig grunnskoleutdanning er minst fornøyde.

- Det er viktig å se på studentenes alt i alt tilfredshet fordi det er mange ting spørreundersøkelsen ikke fanger opp, for eksempel bosituasjon, fritidstilbud og generell trivsel, forklarer analysedirektør Ole Jacob Skodvin i NOKUT.

Mye forelesning

Ifølge undersøkelsen er forelesning den klart mest utbredte formen for undervisningsmetode.

Studiebarometeret viser at forelesningens bidrag til læring øker når også andre undervisningsformer brukes i stor grad. Samtidig har også andre undervisningsformer et høyt bidrag til læring når de brukes sammen med forelesning.

Politistudenter erfarer størst variasjon i bruk av undervisnings- og arbeidsformer.

De blir fulgt av studenter på sykepleie, yrkesfaglærer, arkitektur, helse og sosial andre, barnehage, farmasi og sosialfag.

Utdanningstyper som scorer lavt på variasjon er samfunnsøkonomi, matematikk-statistikk, antropologi, sosiologi, språk, rettsvitenskap, historisk-filosofiske fag og statsvitenskap.

Møtes med ambisjoner

I den siste undersøkelsen ble studentene spurt om forventningene fra faglig ansatte ved studieprogrammene. Studentene svarer at de mener det stilles klare forventninger om både å forberede seg og delta aktivt i undervisningen.

Halvparten av studentene opplever at de faglig ansatte har høye ambisjoner på deres vegne. Tolv prosent mener at dette ikke er tilfelle.

Det er stor variasjon mellom utdanningstypene i hvordan studentene oppfatter de faglige ansattes forventning til dem.

Politistudenter ligger i særklasse høyest når det gjelder forventninger, fremgår det.

Medisinstudentene er de som i minst grad mener de møtes med klare forventninger, mens sivilingeniørstudentene er de som i minst grad opplever at det forventes at de stiller forberedt til undervisningen.

Studenter som studerer matematisk statistikk og samfunnsøkonomi oppgir å ha de laveste nivåene av forventninger fra de faglige ansatte.(Vilkår)

Kamp om dyre dråper på under årets burgundslipp
Vinelskere stormet inn på vinmonopolet på Aker Brygge torsdag morgen. Mange er villige til å betale store summer for de 26 800 flaskene som legges ut for salg i polets spesialbutikker under vinslippet.
01:18
Publisert: