Toppkarakteren vil fra nå av henge høyere for siviløkonomene på Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Skolen skjerper nemlig karakterkravene.

– Andelen som får A er for høy. A-en bør være for dem som er fremragende. Det er neppe 50 prosent som er fremragende. De fremragende skal skille seg fra de meget gode, sier NHH-rektor Frøystein Gjesdal.

I høst omtalte DN en rapport som viste at hele 85 prosent av masteroppgavene i økonomi de siste åtte årene har fått toppkarakter.

I fem av de åtte årene har A vært den vanligste karakteren på masteroppgaven til cirka 1400 siviløkonomer over hele landet.

Masteroppgaver fra BI og NHH skilte seg klart ut i statistikken. Her får studentene klart bedre karakterer enn de andre institusjonene.

NHH-rektor Frøystein Gjesdal mener karakterene på skolen ligger på et riktig nivå. Foto:
NHH-rektor Frøystein Gjesdal mener karakterene på skolen ligger på et riktig nivå. Foto: (Foto: Eivind Senneset)
I 2013 fikk halvparten av de 554 masterstudentene ved NHH aller høyeste karakter, ifølge tall fra skolen. 94 prosent fikk enten A («fremragende») eller B («meget god»). Én strøk.

Hvis NHH hadde brukt sine nye karakterkrav på disse studentene, ville 110 av de 277 studentene som fikk A blitt satt ned i karakter.

Ba alle stramme inn

Ifjor sendte Nasjonalt råd for økonomisk-administrative fag (NRØA) brev til alle institusjonene og ba dem stramme inn bruken av toppkarakterer på masteroppgaven i økonomi.

NRØA kan foreløpig ikke si hvor mange som foreløpig har valgt å implementere den nye karakterbeskrivelsen, som ikke er påbudet.

– Det er ulike prosesser ved de ulike skolene når det gjelder implementering, men de skal være tatt i bruk for inneværende studieår, sier NRØA- leder Bjarte Ravndal.

Maks 30 prosent får A

NHH har i tillegg til å følge NRØAs karakterbeskrivelse antydet at andelen med A helst ikke skal overstige 30 prosent.

Hvis andelen på 30 prosent nås, vil sensuren bli gjennomgått på ny for alle A-oppgavene.

NHH-rektor Gjesdal er ikke redd for at skjerpede karakterkrav skal gå ut over studentene når de skal ut i jobb.

– Jeg er ikke så redd for det. Når vi på vitnemålet oppgir karakterfordeling og andelen som får A, vil arbeidsgiverne merke seg det. Men da er det jo viktig at alle gir tilsvarende opplysninger, sier han.

Likevel skriver Gjesdal på sin rektorblogg at «Det er naturlig at studentene kan frykte at strengere sensur vil gi ulemper i konkurransen med kandidater fra mer lemfeldige skoler».

Gjesdal mener karakterene på skolen forøvrig ligger på et riktig nivå.

Skjerper også kravene

BI-rektor Inge Jan Henjesand signaliserer at også BI skjerper karakterkravene men vil ikke si noe konkret om hva dette betyr i praksis.

– Hvordan vil skjerping av karakterene påvirke studentene når de skal ut i arbeid?

–- Det er for tidlig å si hvordan retningslinjene vil påvirke karakterene, dette må vi se over tid, sier han.

Redd folk går på en smell

– Vi er opptatt av at det kommer klart frem at karaktersystemet er endret, og ikke studentene som presterer dårligere, sier Magnus Wirkola, leder NHHs studentforening.

Han synes NHH innfører et rettferdig karaktersystem, men er samtidig redd for at tøffere konkurranse om toppkarakterene kan føre til høyt arbeids- og karakterpress.

– Alle vil jo ha best mulig karakterer, så jeg håper ikke folk går på en smell, sier Wirkola.

Joakim Østbye, fagsjef for utdannelse i Econa, sier masteroppgaven spiller en viktig rolle i ansettelsen av en siviløkonom.

– Det er nok snittet gjennom studiet som avgjør, men masteroppgaver representerer mye av det de ser etter, sier Østbye.

Han mener det fornuftig å oppgi karakterfordeling i vitnemålet.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.