Selv etter ekstrarunder, tvang og straffelekser har fortsatt ikke alle de små høyskolene i Norge gjort som Kunnskapsdepartementet vil. Siden ifjor høst har departementet presset på for å få skolene til å komme med forslag til hvem de kan fusjonere med.

Men to uker før kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen stenger døren for nye forslag, er fortsatt mye i det blå. Mange sitter på gjerdet og venter på hva NTNU-styret bestemmer seg for 28. januar.

Én av planene NTNU-styret skal vurdere skaper nemlig stor usikkerhet. Hvis styret går inn for å kapre de teknologiske høyskolene i Ålesund, Gjøvik og Narvik og opprette NTNU-avdelinger i disse byene, vil det ødelegge for de mer lokale samarbeidsplanene i områdene rundt skolene. Både Ålesund, Gjøvik og Narvik vil bli en del av NTNU.

Motvillige i vest

Rektor Hallgeir Gammelsæter ved Høgskolen i Molde er blant dem som venter spent på om NTNU går inn for å kapre naboskolen i Ålesund. Han har vært skeptisk til fusjon, men sier «det beste tvangsalternativet» er en fylkeshøyskole med Molde, Volda, Ålesund og eventuelt Sogn og Fjordane.

– Hvis Ålesund faller bort blir det en «slå seg sammen for å slå seg sammen»-tankegang. Vi og Volda har noen få berøringspunkter, men der har vi allerede et godt samarbeid, sier Gammelsæter.

Særlig en del skoler på Vestlandet har tviholdt på sin egen selvstendighet. På et ekstramøte med departementet like før jul fikk disse klar beskjed om at de var for små til å fortsette alene. Gammelsæter sier han ikke ble overrasket over beskjeden, men at fagmiljøene fortsatt ikke ser hensikten.

– Dessuten bor vi i et fylke som er ganske flink til å slåss med seg selv. Det har vi sett i det siste. Det vil vi helst unngå. Å stå alene er en måte å beholde freden på, sier Gammelsæter og viser til sykehusstriden i Møre og Romsdal.

Situasjonen rundt Høgskolen i Sogn og Fjordane er også kaotisk. Skolen har tviholdt på selvstendighet gjennom alle rundene i høst, men åpner nå dørene for å se enten til Møre og Romsdal eller til Høyskolen i Bergen. Sistnevnte har tidligere invitert alle småskolene i vest til samarbeid, men forkastet ideen før jul fordi ingen av skolene ville dette.

Joker nord

I nord blir heller ikke situasjonen avklart før NTNU har gitt et svar. Her er det dragkamp mellom universitetene i Nordland (Bodø) og Tromsø om de tre små høyskolene i landsdelen, Nesna, Narvik og Harstad. Høgskolen i Narvik har imidlertid NTNU øverst på ønskelisten over samarbeidspartnere.

Høgskolen i Lillehammer har ønsket seg et samarbeid med Høgskolen i Gjøvik, men også Gjøvik vil helst til NTNU. Hvis Gjøvik blir en universitetsby med hovedsete i Trondheim, står Lillehammer uten samarbeidspartner.

«Fag, ikke lokalpolitikk»

NTNU-rektor Gunnar Bovim sier de ble bedt om å vurdere de faglige mulighetene for fusjoner, ikke lokal- og regionalpolitikk.

Han legger likevel ikke skjul på at de vet at forslaget kan skape lokalpolitisk støy.

– Derfor spurte vi Kunnskapsdepartementet om det ville vært utidig av oss å fusjonere med disse høyskolene. Men departementet sier de er nysgjerrige på dette og mener det kan bli bedre faglig kvalitet. De rådet oss til å ikke legge vekt på politisk kompleksitet, men la faglige hensyn veie tyngst, sier Bovim.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.