Saken oppdateres. 

Siden mai 2016 har Økokrim etterforsket en mistanke om utbetaling av urettmessig statstilskudd til Westerdals School of Communication på 34,8 millioner kroner. Dette etter at kunnskapsdepartementet anmeldte saken. 

Siktelsen mot Westerdals School of Communication er nå henlagt, opplyses det i en pressemelding. 

– Det har vært en grundig etterforsking av saken, og Økokrim har gjennomført en rekke avhør og gått gjennom store mengder dokumenter og korrespondanse, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim. 

I pressemeldingen opplyses det at siktelsen vedrørende film- og tv-tilbudet er henlagt grunnet bevisets stilling. 

– Siktelsen mot Westerdals School of Communication vedrørende utdanningslinjene scenografi og event samt tredje året av eksponeringsdesign er henlagt etter en helhetsvurdering fordi foretaksstraff i denne saken ikke anses hensiktsmessig, sier Stanghelle.

Tidligere i juni gikk Westerdals inn i et forlik med Kunnskapsdepartementet. Forliket gikk ut på at skolen betaler tilbake 42 millioner kroner. Kravet fra departementet har tidligere vært på 84 millioner kroner. (Vilkår)