Det utdannes over dobbelt så mange innen økonomisk-administrative fag idag som for ti år siden. Få vil jobbe i akademia, da de fleste sikter seg inn mot det private næringsliv.

Tom Bolstad, administrerende direktør i Econa, la idag frem en fersk NIFU-rapport under Econas jubileumskonferanse på Plaza Hotel Oslo.

Rapporten, som er utarbeidet for Econa, interesseorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, varsler en mulig forskerkrise innen fagområdet. Dette fordi økonomene ikke vil jobbe i akademia.

Målet deres er heller å bli leder i norsk næringsliv.

Vil bli ledere

I 2014 er totalt 40.000 økonomer utdannet ved norske læresteder. Econa-lederen er bekymret for undervisningen til fremtidens økonomer, som bare øker i antall.

- Hvem skal undervise de fremtidige studentene? Dagens studenter er lite fristet av en forskerkarriere. Dette skyldes blant annet lønn, sier Bolstad.

Bolstad forteller at mange nyutdannede økonomer vil bli ledere, og at dette også gjenspeiler Econas medlemmer.

- Av våre medlemmer er to av tre ledere. Blant dem som ikke er ledere er det mange som har ambisjoner om en lederkarriere, sier han.

Kun syv prosent av Econa-medlemmene foretrekker å jobbe på medarbeidernivå, ifølge organisasjonens lønnsstatistikk.

- Det er nok lavere enn for andre yrkesgrupper, sier han til DN.no. og legger til:

- Alle 40.000 kan ikke og skal ikke bli ledere. Det er viktig at noen også gjør faglig karriere. Vi trenger sterke fagøkonomer.

 

Få unge fornøyd med stillingsnivået

I Econas lønnsundersøkelse kom det frem at fire av ti vil være toppledere. Kun 25 prosent av de under 30 år er fornøyde med sitt nåværende stillingsnivå.

Bolstad sier fra scenen at det er mangel på økonomer i offentlig sektor, og at dette blant annet handler om lønn.

Han utdyper funnene organisasjonen har gjort til DN.no.

- Vi finner flere ambisiøse arbeidstakere i privat sektor enn i offentlig sektor, ifølge Econas lønnstatistikk. I privat sektor vil halvparten oppover i systemet, mens det i det offentlige er 40 prosent, sier han.

Bolstad mener faget økonomi og administrasjon, i likhet med andre studier, bør åpne for mer samarbeid på tvers av utdannelser.

 

Etterlyser bedre lønnsvilkår

Victor D. Norman, professor ved NHH, var også inne på tematikken under dagens konferanse.

TIL AKADEMIA MED BEDRE LØNN. - Betaler vi for annenklasses fagstab, får vi annenklasses universiteter og høyskoler, sier NHH-professor Victor D. Normann.
TIL AKADEMIA MED BEDRE LØNN. - Betaler vi for annenklasses fagstab, får vi annenklasses universiteter og høyskoler, sier NHH-professor Victor D. Normann. (Foto: Christopher Olssøn)
Norman mener det er et klart behov for å få flere gode økonomitalenter til å velge en akademisk karriere, og at bedre lønnsvilkår er en forutsetning for å få det til. 

- Riktignok bør det aldri bli slik at noen velger en forskerkarriere for pengenes skyld, men det bør heller ikke være slik at gode talenter unngår akademia av frykt for måtte bruke mer tid på å tenke på levebrødet enn på faget. Vi får dessverre som oftest det vi betaler for. Betaler vi for annenklasses fagstab, får vi annenklasses universiteter og høyskoler. Vanskeligere er det ikke, sier han.

 

Les også på dn.no/talent i dag:

Krangler om hva som er en «flink nok» lærer

NHH tar opp kampen med BI i Oslo

 

Mange uten relevant jobb

Fra å ha én mastergrad i 1936, ved NHH i Bergen, har vi idag 12 masterutdanninger innen økonomisk- administrative fag. Og 27 bachelorutdanninger, ifølge Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Bare det siste tiåret har det skjedd store endringer. Fra 18.600 uteksaminerte studenter innen faget i 2003, til 40.000 i 2013.

Kandidater med mastergrad i økonomisk-administrative fag har ifølge den ferske NIFU-rapporten ikke vært spesielt utsatt for arbeidsledighet det siste tiåret, til tross for sterk vekst i tallet på kandidater.

- Det er ingen arbeidsledighet. Men det hjelper ikke å komme i jobb hvis jobben ikke er relevant. Og det er bachelorstudentene som har dette problemet. Her oppgir åtte ganger så mange at de ikke har relevant jobb, sier Econa-leder Bolstad.

 

Flere læresteder tilbyr økonomifag

Antall læresteder med studietilbud innen ulike undergrupper av økonomisk-administrative fag.

Kilde: DBH

 

Les også på DN.no:

Nå stilles Telenor-toppene til veggs

– Uber går på sikkerheten løs

Tar opp kampen mot BI

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.