Endringen ble vedtatt i statsråd fredag og gjelder fra samme dag.

– HiOA har lagt ned en betydelig innsats i arbeidet med å bli universitet. Jeg ser frem til at OsloMet skal gi samfunnet dyktige kandidater og mer kunnskap, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en uttalelse.

På engelsk er navnet OsloMet – Oslo Metropolitan University.

– Jeg er veldig glad og stolt over at vi nå er blitt et universitet. Det er en anerkjennelse av alt det viktige arbeidet som gjøres av studenter og ansatte ved OsloMet, og den store utviklingen i forskning og utdannelse vi har hatt de siste årene, sier rektor Curt Rice.

Det nye universitet er Norges tredje største, og Oslo er nå den første byen i landet med to universiteter.

Det var 12. desember i fjor styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdannelse (Nokut) godkjente universitetssøknaden til HiOA. Deretter vedtok HiOA-styret 15. desember å foreslå navnet OsloMet – Storbyuniversitetet.(Vilkår)