Professor Øystein Thøgersen (52) er ansatt som ny rektor ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Han starter i jobben 1. august i år.

Thøgersen sier at han har som ambisjon at både studenter og ansatte skal merke at han nå blir rektor.

– Det er ro i rekkene på NHH og det er et godt utgangspunkt. Men når det er ro i rekkene er det samtidig et signal om at man skal akselerere, sier Thøgersen.

– Det er ro i rekkene i betydning av at man kan legge godt til rette for å få på plass en god strategi og gå fort fremover. Men ro i rekkene betyr også at det er på tide å trykke inn gassen.

Synlighet

Han mener tre stikkord er sentrale for skolen: Substans, relevans og synlighet.

– Det er ingen tvil om at NHHs faglige substans er der. Og relevansen også. Men det å få frem synligheten i samme slengen er definitivt noe jeg ønsker å gjøre en forskjell på, sier Thøgersen.

Han tenker både på sin egen lederstil internt, men mest av alt skolens synlighet eksternt.

– NHH er privligert i den forstand at vi har veldig mange alumni, altså tidligere studenter, i ledende posisjoner i samfunnet. De ønsker å ha sterk kontakt med skolen og de ønsker en skole der linken mellom samfunnet, næringslivet og NHH er tydelig. Den tydeligheten og den synligheten er virkelig noe jeg ønsker å gjøre noe med.

– Har NHH noen utfordringer du umiddelbart vil ta tak i?

– Konkurransen er hard for verden i dag er internasjonal. Konkurransen er med alle de gode institusjonene i Europa når vi skal tiltrekke oss de aller beste studentene. Utfordringen er å bevare og helst forsterke posisjonen som NHH har som stedet hvor de aller beste studentene velger å gå. Vi har ganske mange gode grunner til å si til elevene at de bør velge slik, men det å synliggjøre det og vinne den internasjonale konkurransen er definitivt en hovedutfordring, sier Thøgersen.

Ny modell

I fjor vedtok styret ved NHH en ny ledelsesmodell med ansatt rektor og ekstern styreleder. Tidligere ble skolens rektor valgt av studentene og de ansatte.

Thøgeresen trekker frem den nye ledermodellen som en av grunnene til at han søkte stillingen som rektor.

– Den nye ledermodellen gir en mulighet til å sette fart på NHH med en mye mer logisk struktur på organisasjonen.

– I likhet med universitetssystemet for øvrig har vi hatt en todelt ledelse med en administrativ side og en faglig side og det sier seg selv at i en organisasjon er det ikke særlig effektivt å ha to parallelle strukturer. I den nye modellen kan man få et mye større beslutningstrykk- og evne. Det betyr ikke at man skal slutte å forankre ting, men prosessene blir raskere og bedre.

Ansettelsesprosessen har vært gjennomført av et innstillingsutvalg som har bestått av representanter fra styret, ansatte og studenter. Rektor og styreleder Frøystein Gjesdal har ledet utvalget.

– Det var sterke kandidater som søkte på stillingen. Jeg er overbevist om at Øystein Thøgersen vil gjøre en svært god jobb for NHH. Han har bred tillit blant de ansatte, han har administrativ erfaring med gode resultater og han er en kjent økonom som vil bidra til å profilere NHH på en god måte, sier Gjesdal i en pressemelding fra NHH mandag.

Konserndirektør Kari Olrud Moen i DNB ble i februar oppnevnt som ny leder av NHH-styret.

– Øystein Thøgersen har store ambisjoner på vegne av NHH, og er tydelig på behovet for endring. Han har også den nødvendige erfaring, innsikt og gjennomføringskraft til å lykkes med den jobben som skal gjøres. Jeg gleder meg til å komme i gang sammen med Øystein, sier Olrud Moen i pressemeldingen.(Vilkår)