Rundt 85 prosent av inntektene til de private barnehagene kommer fra offentlige tilskudd. Hvert år kontrollerer interesseorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund (PBL) kommunenes tilskuddsberegninger til de private barnehagene.

– Hvert år finner vi at mange kommuner feilkalkulerer tilskuddene. Dette skyldes nok en kombinasjon av manglende kompetanse og et ønske om å spare penger, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

Erfaringene fra tidligere år viser at PBL ofte får medhold når de sender inn klager på kommunenes tilskuddsberegninger.

– Reglene er tydelige og problemet er som regel at kommunene trekker for mange kostnader ut av beregningsgrunnlaget. Dette fører til at det blir gitt flere titall millioner kroner i for lite tilskudd hvert år, sier Olsen.

Har klaget seg til 316 millioner

Klageprosessen kan ta flere år, men foreløpige tall fra PBL viser at interesseorganisasjonen i 2017 fikk medhold i 70 prosent av sakene, noe som førte til at tilskuddene ble oppjustert med 52 millioner kroner for de aktuelle barnehagene.

I 2016 fikk PBL medhold i 69 prosent av sakene, noe som ga 77 millioner kroner i økte tilskudd til barnehagene.

– Det skaper en stor usikkerhet for barnehagene når man ikke kan være sikker på hvor mye tilskudd man vil få, og når det vil komme, sier Olsen.

Tilskuddssatsene for 2018 er allerede fastsatt, og PBL har allerede klaget på beregningen i 68 kommuner. Så langt har klagene ført til drøyt 41 millioner kroner i økte tilskudd.

– Drammen er en av de større kommunene hvor vi har avdekket feil. De opprinnelige beregningene ga private barnehager 8,5 millioner kroner mindre enn de har krav på, sier Olsen.

Siden 2014 har PBLs klager ført til over 316 millioner kroner i økte tilskudd til organisasjonens medlemsbarnehager.

Krever Oslo for 100 millioner

Før jul sendte PBL også en klage på tilskuddssatsene som Oslo kommune har beregnet for 2018. Dersom PBL får medhold i klagen, kan det bety at Oslo kommune må betale ut over 100 millioner kroner mer i tilskudd til de aktuelle barnehagene.

– Mye tyder på at dette bare er toppen av isfjellet og at det er mange feil vi ikke klarer å plukke opp, sier Olsen.

Oslo kommune bekrefter at de har mottatt klagen fra PBL.

– Brevet ble mottatt rett før jul og saken vil bli behandlet rett over nyttår. På nåværende tidspunkt ønsker vi ikke å kommentere saken før den er behandlet, sier kommunikasjonsrådgiver Karin Steenstrup i byrådet for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune.

Arild Olsen påpeker at det er svært ressurskrevende å kontrollere tilskuddsberegningene og administrere klageprosessen.

– Mange små barnehager har rett og slett ikke ressurser å bruke på dette, og da blir det vanskelig. Dette er nok en av grunnene til at vi de siste årene har sett at mange små aktører velger å selge barnehagene til store kjeder, sier Olsen.

Vil øke tilsynet

De siste årene har det vært en kraftig konsolidering i markedet for private barnehager og de største barnehagekjedene har vokst i rakettfart. Norges største barnehagekjede, Læringsverkstedet, har de siste årene mer enn firedoblet sin omsetning og vil i 2017 omsette for rundt 2,6 milliarder kroner. Veksten kommer som et resultat av en lang rekke oppkjøp og over 16.000 norske barn går nå i en av kjedens 190 barnehager i Norge.

Samtidig med at de private barnehagene kjemper for å få tilskuddene de har krav på, ønsker myndighetene å øke kontrollen av barnehagenes tilskuddsbruk. En rapport som ble lagt frem i november viste at kun én prosent av landets private barnehager er blitt utsatt for økonomisk tilsyn knyttet til tilskuddsbruken.

– Dette er absolutt ikke godt nok. Skal sektoren ha legitimitet fremover, og skal vi sørge for at pengene kommer barna til gode, må vi få på plass et langt bedre tilsyn, sa fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim (H) til DN den gang.

I oktober varslet Asheim en grundig gjennomgåelse av tilsynet med private barnehager. Noen få kommuner har til nå prøvd å kreve tilskudd tilbakebetalt fra private barnehager på grunnlag av slikt økonomisk tilsyn, men svært få, eller ingen har så langt fått medhold i sine krav. (Vilkår)

Gråbeins Gadget Guide: Bose Quietcomfort 35 II
Kan Bose gjenvinne tronen fra Sony? Gråbein sjekker ut Boses siste støydempende hodetelefoner.
02:07
Publisert: