Tallene kommer fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som også kan opplyse at det var 244 privatskoler – også kjent som friskoler – i landet i fjor, skriver Vårt Land. Hittil i årets søknadsrunde er tolv nye private grunnskoler godkjent for oppstart til høsten.

Tre av skolene som har fått tommelen opp er kristne skoler, mens en søknad fra Stiftelsen Den muslimske grunnskole ikke var ferdig behandlet da fristen gikk ut 1. februar. Stiftelsen vil starte skole i Oslo, men kommunen er negativ.

«Økt segregering»

«Etablering av skolen vil kunne gi økt segregering med de samfunnsmessige utfordringene det medfører. Integrering er et derfor et moment («særlig grunn») som må tillegges vesentlig vekt i den påfølgende søknadsbehandlingen», skrev daværende skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i et brev til Utdanningsdirektoratet i desember.

Hun anbefalte «at søknaden ikke godkjennes».

Staten krever tilbake 21,5 millioner fra privatskoler

To privatskoler i Bergen må betale tilbake 21,5 millioner kroner til staten etter at selskapet bak skolene leide ut lokaler til skolene til overpris.

Utdanningsdirektoratet gjennomførte tilsyn med Bergen Private Gymnas og Metis videregående skole i 2011, skriver Bergens Tidende. Skolene er eid av Metis Education AS.

Etter tilsynet kom direktoratet fram til at selskapet hadde leid ut lokaler til sine egne skoler til langt over markedspris. Skolene måtte betale tilbake 10 prosent av statsstøtten de fikk i 2011. Nå vil direktoratet ha tilbake ytterligere 21,5 millioner kroner for årene 2012 til 2014.

- Var uenige

I de årene leide Metis skolebygg for 45,9 millioner kroner og leide dem ut videre til skolene for 67,4 millioner.

– Grunnen til at vi ikke justerte leieprisen tidligere, var at rapporten fra tilsynet ikke kom før mot slutten av 2014. Vi var uenige om hva som var riktig markedspris og kunne ikke korrigere før saken var avsluttet, forklarer konsernsjef Trond Botnen i Metis Education.

«Det er alvorlig at så store summer ikke har kommet elevene ved skolen til gode. Beløpene i disse sakene er de høyeste vi har krevd tilbake fra friskoler i våre tilsyn», skriver avdelingsdirektør Bente Barton Dahlberg i Utdanningsdirektoratet i en epost.

Botnen forsikrer at tilbakebetalingen ikke vil gå ut over elever eller ansatte.(Vilkår)

- Blir du oppgitt hvis mannen din tar på barna klær som ikke matcher?
Bør kvinner slippe menn mer til hjemme, så de selv kan bruke mer energi på jobb?
01:25
Publisert: