Som DN skrev fredag har antallet norske psykologistudenter i utlandet har økt med 70 prosent de siste fem årene, og det dukker stadig opp nye tilbydere:

Studerer ute – må gamble på godkjenning dnPlus  (DN+)

Nesten 1000 nordmenn studerer nå psykologi i utlandet, ifølge Lånekassens tall for forrige studieår. Rundt 450 av studentene er i Storbritannia, med Danmark (205) og Ungarn (126) på de neste plassene.

Psykologforeningen er skeptisk til utviklingen.

– Ingen studier vi har sett er i nærheten av å tilby en utdannelse som er jevngod med den norske utdannelsen, sier forhandlingssjef Christian Zimmermann i Norsk psykologforening om de utenlandske psykologistudiene.

Bekymret for dem som drar ut

Han sammenligner det med å lese seg til å fly kontra å faktisk lære seg å styre et fly.

– Vi er glade for alle som blir kvalifisert for å være psykologer i Norge, men vi er bekymret for dem som tror de er kvalifiserte etter å ha tatt en teoretisk utdannelse i utlandet. Studiene i utlandet er grunnleggende forskjellige fra det norske profesjonsstudiet, sier Zimmermann.

Han sier den viktigste forskjellen er at det norske seksårige profesjonsstudiet har praksis integrert i utdannelsen.

De fleste utenlandsstudentene tar en mer teoretisk mastergrad og må skaffe seg praksis på egen hånd når de er kommet hjem til Norge for å kunne bli autorisert som psykologer.

Utenlandsstudentene må søke individuelt om å få jobbe på lisens, som er en godkjennelse til å praktisere som psykolog under veiledning.

Det er Helsedirektoratet som vurderer om hver enkelt søker har en utdannelse som gjør ham eller henne skikket til å ha praksis i Norge.

«Utenkelig» med praksisplass til alle

Zimmermann understreker at arbeidsmarkedet for psykologer med norsk autorisasjon er godt. Utfordringen er å finne nok arbeidssteder og veiledere som er villige til å ta imot studentene slik at de får praksis og senere autorisasjon.

– Det er utenkelig at det skal være nok steder å jobbe med lisens for alle som utdanner seg i utlandet, sier han.

– Hva er deres råd til de som vil studere psykologi?

– At de må prøve å komme seg inn på studiet i Norge. Ja, det er et trangt nåløye, men det er sånn det er. De må i hvert fall være klar over at de kan ende opp med ikke å bli godkjente psykologer hvis de tar utdannelsen utenfor Norge, sier han.

– Vi er egentlig ikke opptatt av at alle skal være utdannet i Norge. Men vårt ansvar er at alle skal ha god nok utdannelse til å ta pasientansvaret sitt. Pasienten skal aldri være i tvil om at psykologen kan jobben sin, sier Zimmermann.

 

LES OGSÅ OM:

NHH ikke lenger veien til toppjobben: NHH får bank på toppsjef-liste dnPlus (+)

Brødre tjener rått på å leie ut som asylmottak: Brødre gjorde asylkupp dnPlus (+)

Legenes vanskelige etiske valg om liv og død: Den tyngste jobben magasinetPlus (+)

 

SE PÅ DNTV: Hadde aldri tid til å trene

Hadde aldri tid til å trene
01:30
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.