Barnehagekjeden Læringsverkstedet har vokst i ekspressfart og har i løpet av de siste seks årene mer enn firedoblet omsetningen. I 2017 økte inntektene med rundt én milliard kroner, og endte på drøyt 2,7 milliarder.

Barnehagekjedens resultater for første halvår viser at den gode utviklingen fortsetter. I årets seks første måneder omsatte Læringsverkstedet for nær 1,6 milliarder kroner. Dette er en økning på 476 millioner sammenlignet med samme periode året før. I prosent er inntektsveksten på 43 prosent.

– Dette skyldes hovedsakelig at oppkjøp gjennomført i løpet av 2017 får full effekt i første halvår av 2018, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Læringsverkstedet har i løpet av første halvår kjøpt 15 nye barnehager i Norge. Dette kommer på toppen av de 35 norske barnehagene selskapet kjøpte i løpet av fjoråret, og de 50 barnehagene det kjøpte i løpet av 2016.

Frykter ny bemanningsnorm

På få år har ekteparet Randi Lauvland Sundby og Hans Jacob Sundby bygget opp Læringsverkstedet til å bli Norges største barnehagekjede. I Norge eier nå ekteparet rundt 215 barnehager, med over 17.000 barn. Dette utgjør omtrent en dobling over de siste to årene, og det meste av veksten har kommet gjennom oppkjøp.

Barnehagekjempen fikk et resultat før skatt i første halvår på 67 millioner kroner, en økning på 13 prosent sammenlignet med samme periode året før.

I sin kvartalsrapport påpeker imidlertid selskapet at den nye bemanningsnormen som Stortinget har vedtatt vil øke barnehagenes lønnskostnader. De nye reglene som setter minimumsgrenser for bemanningen i barnehagene trer i kraft fra 1. august neste år.

– Gruppen har i dag en lavere bemanning enn normen, og kostnadene knyttet til denne delen av personalkostnadene vil øke, skriver Læringsverkstedet i sin kvartalsrapport.

Vurderer å hente mer penger

Læringsverkstedet påpeker at mange detaljer rundt bemanningsnormen foreløpig ikke er helt klare, inkludert hvordan kravet vil håndheves knyttet til sykefravær og om kravet også vil gjelde ledelsen ved den enkelte barnehage.

– På lang sikt venter vi å være i stand til å opprettholde den nødvendige driftsmarginen også etter implementeringen av en slik norm, skriver barnehagekjempen.

Selskapet skriver at det vil forsøke å motvirke en eventuell økning i lønnskostnadene, ved å kutte kostnader knyttet til andre aktiviteter. I første halvår hadde Læringsverkstedet en driftsmargin på 9 prosent, ned fra 11,3 prosent i samme periode 2017.

I juni i fjor utstedte Læringsverkstedet et obligasjonslån på 1,2 milliarder kroner. I en børsmelding onsdag morgen skriver selskapet at det fra og med torsdag vil gjennomføre investormøter for å undersøke muligheten for å utvide dette obligasjonslånet. Meglerhuset DNB Markets vil hjelpe barnehagekjempen med å gjennomføre møtene og bidra i kapitalinnhentingen.

Vokser kraftig i Sverige

Høsten 2017 gjorde Sundby-familien for alvor sitt inntog i Sverige og i løpet av noen hektiske måneder hadde Læringsverkstedet kjøpt opp tre store barnehagekjeder med totalt 74 barnehager og skoler.

I løpet av første halvår har barnehagekjempen kjøpt ytterligere ett selskap som driver én skole og to barnehager.

Toppsjef Hans Jacob Sundby flyttet i fjor til Stockholm for å lede den kraftige satsingen i nabolandet. Samtidig overlot han sjefsstolen i barnehagekjeden til Kjetil Ørbeck. I kvartalsrapporten som ble lagt frem onsdag gjør selskapet helomvending.

– Basert på en evaluering av denne strukturen har Hans Jacob Sundby nå gjenopptatt stillingen som administrerende direktør, opplyser selskapet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik høres en bitcoinfabrikk ut
Konstant støy fra viftene på bitcoinfabrikken i Hønefoss har fått naboene til å reagere. Selskapet som eier fabrikken har tatt bråket på alvor, de har nå investert syv millioner kroner for å fikse problemet.
00:51
Publisert: