Søndag erklærte kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding at regjeringen innfører fritt skolevalg på videregående nivå i alle landets fylker. Dette til tross for stor motstand i høringsrunden mot å frata fylkene retten til å tilpasse modellen lokalt. I tillegg ble det avholdt en oppfølgende høring i Stortinget i februar der samtlige ti deltagere, inkludert LO, NHO, KS, fylkeskommunene og en rekke elev- og lærerorganisasjoner, var samstemte i sin formidable motstand mot å bestemme sentralt hvordan svært ulike regioner organisere skolen.

Kort fortalt gir fritt skolevalg elever mulighet til selv å velge hvilken skole de skal gå på innenfor et definert opptaksområde. Det er et godt prinsipp. Flinke elever som sogner til en svak skole, for eksempel, får dermed sjansen til å velge en god skole med ressurssterke elever et annet sted.

Det er flere gode sider ved fritt skolevalg. Ønsket om å komme inn på en spesiell skole har vist seg å virke positivt inn på enkeltes skoleinnsats på ungdomstrinnet. Samtidig er det ikke uten grunn at motstanderne kaller ordningen «karakterbasert opptak». En negativ effekt som er påvist i flere studier er nemlig tendensen til at det skaper A- og B-skoler, en effekt som må veies opp mot fordelene.

Hovedpoenget nå er imidlertid at så lenge vi holder oss med regioner, må de ha reell råderett. En ordning passer ikke nødvendigvis for alle. regjeringen foreslår riktignok å la fylkene bestemme egne inntaksområder. Det behøver altså ikke være totalfritt skolevalg innenfor hele monsterregionen Viken som inneholder alt fra Geilo til Bærum. Utdanningsdirektoratet skal nå utvikle modellen, og vurdere kostnader blant annet ved hybeltilværelse og skolebussordninger. I et land som Norge kan de bli betydelige. Nærskoleprinsippet som gjelder i de fleste fylker i dag, er skrotet. Det får ingen ha lenger, fordi regjeringen har bestemt det.

Ideen med høringer er at ulike interessenter skal vurdere et endringsforslag ut fra sitt ståsted. Bakom ligger erkjennelsen av at regjering og embetsverk sjelden kommer på alle mulige konsekvenser av forslag. Når høringsinstansene overkjøres så grundig som i dette tilfellet, mister instituttet troverdighet. Det er i seg selv uheldig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.