I et innlegg fra lærerne i Dagsavisen vises det til en fryktkultur der mange ansatte ikke tør å ytre seg – både fordi det kan skade skolens omdømme og fordi man frykter represalier fra skoleledelsen eller Utdanningsetaten.

Den samme kulturen har også ført til at meldinger om vold og trusler i skolen underrapporteres, ifølge hovedverneombud Einar Osnes.

«Vi kan ikke stå inne for et slikt skolesystem, og forventer at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen rydder opp», heter det i innlegget.

Thorkildsen (SV), Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, sier til avisen at hun forventer at Utdanningsetaten tar inn over seg kritikken.

- Har gitt henne klar beskjed

– Ingen kan leve med en sånn beskrivelse, selv om jeg ikke tror etaten vil være enig i den, sier hun, og legger til at hun har videreformidlet dette til Oslos skoledirektør Astrid Søgnen.

– Jeg har gitt henne klar beskjed om hva jeg forventer og legger til grunn at det skjer endringer som merkes på grasrota, sier Thorkildsen.

Selv sier Søgnen at de skal reelt endre måten skolen styres på fra toppen.

– Det betyr at vi må gå over fra kontroll til skoleutvikling og samarbeid. Da må styringsprinsippene i Utdanningsetaten fornyes slik at de er i samsvar med våre forventninger om tillit og åpenhet.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Strålende norsk sider til 17. mai
Perfekt til mat man serverer på nasjonaldagen, som koldtbord, spekemat og rømmegrøt.
01:11
Publisert: