Koronaeffekt på studier ga privatskoler et inntektsløft

Sonans tror frafall i videregående skole, høy ungdomsledighet og økt interesse for utdannelse vil bidra til en positiv markedsutvikling de kommende årene.

Publisert: Oppdatert:

Sonans tilbyr videregåendefag for privatiser, og har rundt 8500 studenter på sine 14 privatistskoler.
Sonans tilbyr videregåendefag for privatiser, og har rundt 8500 studenter på sine 14 privatistskoler. (Foto: Mikaela Berg)