Da pandemien brøt ut i fjor vår, stengte campusene over hele landet og undervisningen ble fulgt fra pc-skjermen inne på studenthybelen. Hvordan har koronakrisen påvirket studentene?

Studiebarometeret ble lansert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) torsdag, og er en årlig undersøkelse som måler studentenes opplevde studiekvalitet.

Studiebarometeret 2020 er den største nasjonale spørreundersøkelsen om hvordan studentene har opplevd koronapandemien.

Fire av fem norske studenter savner det sosiale studiemiljøet, ifølge undersøkelsen. Halvparten sier at de er blitt mer ensomme etter at koronatiltakene ble satt inn 12. mars i fjor.

Studiebarometeret viser at studentene ved Norges Handelshøyskole (NHH) i 2020 er blant landets mest fornøyde. Bachelorstudentene i økonomi og administrasjon gir 4,3 av fem mulige poeng på overordnet tilfredshet med studiet.

70 prosent av bachelorstudentene ved NHH svarte at de er helt enig i at de savnet det sosiale studiemiljøet etter nedstengningen 12. mars og resten av vårsemesteret 2020.

57 prosent er helt enig eller enig i at de har følt seg mer ensomme i samme periode.

– Dette er forferdelig trist. Jeg kjenner meg veldig igjen i at det er vondt og ensomt som student nå, sier Stine Stolpestad, leder i Kjernestyret ved Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS).

Stine Stolpestad, leder i Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS), er bekymret over funnene fra Studiebarometeret.
Stine Stolpestad, leder i Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS), er bekymret over funnene fra Studiebarometeret. (Foto: Jonas P. Ludvigsen)

Stolpestad, som også går tredje året på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, er derimot ikke overrasket over tallene.

– Studentene har hatt det ekstremt tøft. Mange har flyttet til en ny by og bor i en liten hybel. Da treffer ensomheten mye hardere.

Bekymret for økt frafall

Stolpestad sier at hun har mottatt flere meldinger fra studenter som har det tungt. Hun er bekymret for at flere dropper ut.

– Førstekullistene hadde digital hjemmeeksamen med karakter, og mange synes at det var en tung start på studiet ved NHH, sier Stolpestad.

NHHS jobber for å bedre hverdagen for studentene.

– Kjernestyret har et fokusområde på å øke inkludering og aktivitet, samt styrke det psykososiale miljøet. Både 2020 og 2021 var og er preget av en del usikkerhet, og dermed jobber vi med å arrangere åpne og digitale tiltak for alle studenter på NHH, sier Stolpestad.

70 prosent av bachelorstudentene svarer at de er helt enige eller enige i at studiemotivasjonen er blitt lavere.

– Vi har et ekstremt aktivt studiemiljø på skolen som er et fint avbrekk fra fagene, og nå fratas de den muligheten, sier Stolpestad.

Dette kjenner Håkon Stien, masterstudent i finans ved NHH, seg igjen i. Den største forskjellen, fra Stien var fersk bachelorstudent på campus til full koronanedstengning av Bergen, er det sosiale. Fra aktiviteter som tok opp mye av tiden utover en vanlig studieuke, til at alt har falt bort, og man kun sitter igjen foran skjermen.

– Det er en helt annen verden, sier han.

Masterstudent Håkon Stien savner det sosiale miljøet han er vant til ved NHH.
Masterstudent Håkon Stien savner det sosiale miljøet han er vant til ved NHH. (Foto: Magnus Skrede)

Stien er ikke bekymret for at koronakrisen kommer til å ha negativ innvirkning på jobbutsiktene hans.

– Jeg er mer redd at man går glipp av verdifull erfaring under studietiden, at man ikke har like mye i «bagasjen». Jeg skal egentlig til Cape Town i sommer som en del av mastergraden, men det blir mest sannsynlig ikke noe av, sier Stien.

Opplever dårligere faglig utbytte

NHH-studenter er mer fornøyde enn landsgjennomsnittet med bruk av digitale verktøy.

Samtidig oppgir 63 prosent av bachelorstudentene at de opplevde det faglig utbyttet som dårligere. Nasjonalt ligger dette tallet på 71 prosent.

– Utbyttet blir mye lavere gjennom Zoom. Det blir veldig passivt å sitte i digital forelesning i flere timer, uten noe stimuli rundt deg og muligheter for diskusjoner med medstudenter og forelesere, sier Stolpestad.

Funnene om faglig utbytte bekymrer rektor ved NHH, Øystein Thøgersen.

– Studiebarometeret bekrefter alvoret i situasjonen vi står i. Det er en alvorlig sak for mange studenter at man må sitte for seg selv som følge av pandemien. Vi klarer ikke å eliminere effekten av korona, men vi må gjøre alle mulige tiltak innenfor de rammene vi har, sier Thøgersen.

– Studentmiljøet er veldig aktivt og livlig til vanlig, da blir gapet til det du lengter etter stort, sier Øystein Thøgersen, rektor ved Norges Handelshøyskole.
– Studentmiljøet er veldig aktivt og livlig til vanlig, da blir gapet til det du lengter etter stort, sier Øystein Thøgersen, rektor ved Norges Handelshøyskole. (Foto: Paul S. Amundsen)

På den positive siden scorer NHH svært høyt på alle spørsmål som går på arbeidslivsrelevans sammenlignet med landsgjennomsnittet.

– Det har vi jobbet hardt med i mange år. Vi har prioritert å få gjennomført gjesteforelesninger og andre nettbaserte aktiviteter for å opprettholde kontakten med næringslivet under korona. Det vi må jobbe steinhardt med fremover er nye steg i studentsentrert læring, sier Thøgersen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.