– Det er få ansatte i forhold til studenter. Da er det lite kapasitet til å gi grundige tilbakemeldinger, sier Ida Bolsønes, økonomistudent og leder av studentforeningen ved Handelshøyskolen i Trondheim.

Bolsønes og medstudentene koster 72.000 kroner i året og ble utpekt som landets billigste studenter i en rapport Nifu og konsulentselskapet Deloitte overleverte Kunnskapsdepartementet like før jul.

I det årlige Studiebarometeret, som legges frem tirsdag morgen, kommer skolen også dårligst ut når studentene har vurdert kvaliteten på tilbakemeldingene og oppfølgingen de får: 2,2 poeng på en skala fra én til fem, der fem er best.

I alt har nesten 25.000 studenter svart på undersøkelsen i regi av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

3900 økonomistudenter har vurdert studiet de går på:

Bolsønes sier studentene særlig har etterspurt bedre tilbakemeldinger på de obligatoriske arbeidskravene de leverer inn før eksamen.

– Nå blir innleveringene enten godkjent eller ikke godkjent. Studentene har bedt om å få en pekepinn på om de ligger på en E eller A. Det er nyttig før eksamen, sier hun.

Leder Ida Bolsønes (til venstre) og fagansvarlig Elise Lundamo i studentforeningen ved Handelshøyskolen i Trondheim sier økonomistudentene er fornøyde med forelesningene, men at de ser lite til lærerne utenom. Foto: Wil Lee-Wright
Leder Ida Bolsønes (til venstre) og fagansvarlig Elise Lundamo i studentforeningen ved Handelshøyskolen i Trondheim sier økonomistudentene er fornøyde med forelesningene, men at de ser lite til lærerne utenom. Foto: Wil Lee-Wright (Foto: Dagens Næringsliv)
«Tar utfordringen»

Dekan Espen Gressetvold ved Handelshøyskolen i Trondheim sier de i tillegg til undervisning tilbyr gruppeundervisning med studentassistenter i forbindelse med de obligatoriske oppgavene som skal leveres.

- Det er ikke én-til-én-tilbakemelding på dette, men gruppearbeid og obligatoriske innleveringer skaper læring mellom studentene. Vi er stolte av øvingsopplegget, men ønsker at studentene skal oppleve å få god tilbakemelding – og tar utfordringen, sier han.

– Betyr det at dere ansetter flere?

- Ja, det skal vi. Vi er i ferd med å ansette flere fagfolk. Vi ønsker å styrke bachelorprogrammet vårt, sier Gressetvold.

 

Fornøyde i forelesning

Selv om studentene ikke er fornøyde med oppfølgingen, gir studentene ved Handelshøyskolen i Trondheim god score når de blir bedt om å vurdere hvor fornøyde de er «alt i alt». Her får skolen 4,4 poeng.

– Vi har satset på undervisningskvalitet. Vi bruker mye ressurser på at foreleserne skal oppdatere seg faglig og videreutvikle seg, sier Gressetvold.

Det er studentleder Bolsønes enig i.

– Folk er fornøyde med forelesningene, men det er ikke mye kontakt med læreren utover det – bortsett fra noen få som utmerker seg. Studentene er også veldig fornøyde med miljøet på skolen. Det er mange aktive studenter hos oss, som jeg tror har mye å si for at folk trives, sier hun.

«Svært bekymret»

Oppfølging er et punkt landets studenter generelt er misfornøyde med. 2800 økonomistudenter på bachelornivå har svart på årets undersøkelse, og gir i snitt 2,9 poeng til skolen sin for kvaliteten på oppfølgingen og den individuelle tilbakemeldingen.

Nokut-direktør Terje Mørland sier studenter på alle studieprogram er gjennomgående misfornøyde med dette.

– Misnøyen blant økonomistudentene med oppfølgingen og veiledningen er dermed regelen snarere enn unntaket. Og det er nettopp denne formen for «status quo»  vi i Nokut er svært bekymret for, skriver han i en epost til DN.

Se resultatene fra fjorårets studiebarometer her.

Følg fremleggelsen av studentbarometeret direkte fra klokken 8.00 tirsdag:

 

Dersom du har problemer med å få frem videospilleren, kan du forsøke å bruke denne linken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.