Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen elever som har fullført videregående skole de siste fem årene, har økt.

Av de nesten 65.000 elevene som startet sin videregående opplæring første gang høsten 2011, hadde 73 prosent gjennomført innen 2016. Det tilsvarer en økning på mer enn tre prosentpoeng sammenlignet med det første kullet som begynte i videregående etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006.

Tallene viser at 58,3 prosent av elevene fullførte på normert tid, mens 6,3 prosent ikke besto opplæringen. 12,9 prosent sluttet underveis.

Flest jenter fullfører

Som tidligere er det jentene som er de beste til å fullføre skoleløpet. 

78 prosent av de 31.385 kvinnelige elevene gjennomførte den videregående opplæringen i løpet av fem år – noe som tilsvarer en økning på 0,4 prosentpoeng fra forrige elevkull. 

Av de 33.470 mannlige elevene gjennomførte 68 prosent videregående skole de siste fem årene. Det er også en økning på 0,4 prosentpoeng fra forrige periode.

Forsker Anders Bakken Velferdsforskningsinstituttet Nova.
Forsker Anders Bakken Velferdsforskningsinstituttet Nova. (Foto: StudioVest / Nova)

Forsker Anders Bakken ved seksjon for ungdomsforskning på Nova har tidligere undersøkt forskjellen i skoleprestasjoner mellom jenter og gutter. Han forklarer at forskningen tyder på at kjønnsforskjellene i karakterer er nokså betydelige, noe som viser at jentene har bedre forutsetninger for å gjennomføre skolegangen.

– De er mer skoleflinke og kan mer av fagene i utgangspunktet. Det gjør det lettere å gjennomføre den videregående opplæringen, sier Bakken.

I sine studier har han tidligere undersøkt sammenhengen mellom elevers skoleprestasjoner og andelen kvinnelige lærere i skolen. Forskeren så da at både gutter og jenter på skoler med mange kvinnelige lærere presterer best – men dette skyldes neppe lærerens kjønn.

– Jeg fant også tydelig sammenheng mellom prestasjoner og elevsammensetning på skolene med stor andel kvinnelige lærere. På skoler med mange kvinnelige lærere er det en tendens til at flere elever har foreldre med høyere utdannelse – noe som ser ut til å påvirke prestasjonene positivt. Det er altså liten sammenheng mellom lærerens kjønn og elevenes karakterer, det handler om lærerens kompetanse, men også elevenes sosiale bakgrunn, forklarer Bakken.

Flinkest i Akershus

Fra kullet som begynte på videregående i 2006 til kullet som startet i 2011 har det vært en økning i gjennomføringen i alle av landets fylker.

Høyest er andelen som fullfører i Akershus. Her har 79,2 prosent gjennomført opplæringen innen fem år. Tilsvarende tall for Oslo er 76,6 prosent.

Bakken forklarer at den høye gjennomføringsprosenten i Oslo kan skyldes flere ting. Han peker blant annet på den store andelen av elever som velger studieforberedende utdannelsesprogrammer i dette fylket.

– Gjennomføringsgraden er høyere der enn for yrkesfag, og i mange fylker er det vanskelig for elevene å fullføre på normert tid på grunn av mangel på lærlingplasser, sier Bakken. ​

Tom Granseth i SSB forklarer at elevene på Vestlandet også presterer godt.

– De flinkeste elevene pleier å være i Sogn og Fjordane, men slik er det ikke i år. Her er fullføringsprosenten på 78,6 prosent. Tidligere har vi også sett at fylket pleier å være blant de beste. Hvorfor det er slik, har vi ikke undersøkt. Det kan være mange faktorer som spiller inn, sier Granseth.

Færrest i Finnmark

SSB skriver at Finnmark fremdeles er fylket med den minste andelen elever som fullfører med studie- og yrkeskompetanse.

Gapet er imidlertid i ferd med å krympe. Knapt 50 prosent av elevene som påbegynte videregående opplæring i Finnmark i 2006 fullførte innen fem år. For elevene fra 2011-kullet har andelen nå økt til 64 prosent.

– Det har vært en ganske stor økning for Finnmark. Nord-Norge, men spesielt Finnmark, har vært fylket hvor færrest fullfører videregående opplæring. Tallet er fortsatt lavt, men de tar et realt jafs innpå, sier Granseth.

Gjennomføring i videregående opplæring 2011–2016 for begge kjønn, alle studieretninger/utdannelsesprogram:

Kilde: SSB (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Har Kim (32) kommet i bedre form av elsykling?
Episode 2: Påmelding. DN følger Kim Finseth (32) gjennom ett år mens han trener seg opp til Birkebeinerrittet 2017 - på elsykkel.
05:13
Publisert: