Seks av ti studenter blir ikke ferdige med utdannelsen på normert tid.

Tilstandsrapporten for høyere utdannelse, som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la frem tirsdag, viser ingen tegn til forbedring.

Nå går Kunnskapsdepartementet inn for å belønne studiestedene for hver student de får gjennom hele utdannelsesløpet.

Røe Isaksens parti Høyre vedtok også på landsmøtet forrige helg å premiere hver enkelt student som fullfører en grad i tide.

Dag Morten Dalen, professor i samfunnsøkonomi ved BI, mener dermot at trege studenter er lønnsomme.

Nei til «studie-isolat»

I DN i forrige uke satt Dalen opp et regnestykke som viser at studentenes deltidsjobber betyr en verdiskapning på 32 milliarder kroner i året.

Dessuten påpeker han at det ikke er opplagt at studentene lærer mer av å bli «stengt ute» av arbeidslivet i tre til fem år mens de tar utdannelse.

I stedet mener professoren det bør lages studieløp som er tilpasset unge deltidsstudenter. Mange studerer på deltid fordi de nettopp vil kombinere jobb og studier, mener han.

– Det vil være mye bedre enn å bruke mye ressurser på å få deltidsstudentene til å fullføre såkalte heltidsstudier på normert tid, skrev Dalen i en kronikk i DN(krever innlogging).

– Rom for å jobbe

Kunnskapsministeren til dels enig med Dalen. Røe Isaksen sier han er «sterk tilhenger» av at studentene jobber ved siden av, så lenge det ikke går utover studiene.

– Hvis du bruker 40-50 timer i uken på studiene er det fortsatt rom for å jobbe litt i helger, noen kvelder i ny og ne og ikke minst på sommeren. Jeg tror mange får mye godt igjen for å kombinere studier og arbeid, sier han.

Likevel kaller han den lave gjennomføringen sektorens største utfordring.

– Når fire av ti gjennomfører bachelorgraden på normert tid er det såpass lavt at det må være lov å si at det er et problem, sier Røe Isaksen.

Les også: Så mye tid bruker norske studenter på studiene

– Tyder på svikt

– Den største bekymringen ved at man har lav gjennomføring på normert tid, er hvis det tyder på en kvalitetssvikt. Hvis det betyr at du ikke har klart å få med deg den kunnskapen du skal på den tiden du har til rådighet, kan det tyde på en kvalitetssvikt i systemet, sier han.

Hvor stor belønning studiestedene skal få for å lose studentene gjennom en hel grad, blir klart når neste års statsbudsjett legges frem til høsten.

Da har Kunnskapsdepartementet varslet et nytt system for finansiering av høyere utdannelse. I dag blir institusjonene belønnet per studiepoeng som produseres – uavhengig om det fører til en formell grad eller ikke.

Må «se på» turbostipend

Røe Isaksen er mer vag når det kommer til løftet om å gi studenten personlig belønning – det flere har kalt «turbostipend».

– Vi skal følge opp landsmøtevedtaket til Høyre. Vi må se på forskjellige modeller og måter å gjøre det på. Det kommer til å ta tid. Og så er det noen avveininger her. Det er ikke gitt at hvis du får 10.000 for å gjennomføre masteren på normert tid, får vi opp gjennomføringen veldig mye. Det vet vi ikke, sier kunnskapsministeren.

– Gjennomføring er et problem på videregående også. Skal du belønne fylkeskommunene for å få elevene gjennom også?

– Det er en litt annen problemstilling. Men det er helt sant at det ikke er et direkte økonomisk incentiv i finansieringssystemet for å få ned frafallet, sier han.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.