Kjemiprofessor og prodekan ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet Svein Stølen tiltrådte nylig som Universitetet i Oslos (UiO) nye rektor. 28.500 personer skal studere på UiO det kommende året.