– Jeg synes det er litt synd at man straffer folk som gjerne vil jobbe og skaffe seg verdifull erfaring før man begynner i fulltidsjobb, sier Oda Hartmann.

Hartmann har jobbet siden hun sluttet på videregående. Først to år i et tidligfaseselskap, deretter deltidsjobb ved siden av studiene ved Copenhagen Business School (CBS) i Danmark. Som økonomi- og finansstudent har det vært viktig for Hartmann å ha en relevant jobb ved siden av studiene.