Seks av ti norske studenter blir ikke ferdig med utdannelsen i tide, og mange av disse fullfører aldri studiet de begynte på.

På Universitetet i Agder (UiA) har to masterstudenter og veilederen deres undersøkt én faktor som kan være med å forklare frafallet: Om studentene flytter ut fra foreldrene og hjembyen eller ikke når de skal ta utdannelse.