– Jeg synes ikke jusstudiet har fulgt med i timen, sier partner og rekrutteringsansvarlig Ole Henrik Wille (36) i Wikborg Rein.

Karakterpresset på jusstudiet bidrar til at kun 20 prosent av studentene fullfører på normert tid, som er fem år. Nå har ledelsen ved Universitetet i Oslo, Tromsø og Bergen foreslått å blant annet begrense studentenes mulighet til å ta opp eksamen for å forbedre karakterene. DN skrev søndag at forslaget skaper sinne og redsel blant studentene. De får støtte av Wille.

– Å kutte i antall forsøk på eksamen er ikke løsningen på problemet. Her må heller universitetene gjøre noe for å utvikle både studiet og måten studentene vurderes på, sier han.

Savner vurderingsgrunnlag

Wille reagerer samtidig på at universitetsledelsen ved UiO gir arbeidsgiverne skylden for problemet.

«Etter vår mening skaper arbeidsgiversiden urealistiske forventninger til hva som kreves for å få jobb i de større advokatfirmaene», uttalte studiedekan Erling Hjelmeng til DN.

Wille, som også underviser i selskapsrett, avviser at det er snakk om urealistiske forventninger. For å få jobb i Wikborg Rein, kreves det stort sett toppkarakterer, understreker han.

– Vi vil jo ha de aller beste advokatene. Problemet er bare at eneste grunnlaget vi får fra universitetet er et karakterkort som viser resultatet på én skriftlig eksamen i semesteret og én avhandling, sier Wille.

Advokaten etterlyser mer gruppearbeid og prosjektoppgaver på studiet. I tillegg savner han flere oppdaterte emner, om for eksempel personvern og it.

– Jeg synes ikke jusstudiet har fulgt samfunnsutviklingen godt nok. Studiet har jo mer eller mindre vært likt de siste 20 til 30 årene.

– Skjedd mye

Studiedekan Hjelmeng ved det juridiske fakultetet står på sitt.

– Vi reagerer på at arbeidsgiverne kommuniserer et krav om veldig gode karakterer, sier han.

Hjelmeng vedgår riktignok at det i lang tid var liten utvikling av studiet.

– Wille har i utgangspunktet rett, men de siste par årene har det skjedd veldig mye. For eksempel går alle studenten på andre året nå gjennom en prosedyreøvelse. Videre har de som begynte på studiet i januar fått arbeide med et digital rettkildeverktøy, som de også har tilgang på under eksamen, sier studiedekanen og legger til:

– Når det gjelder it og personvern, tilbyr vi flere valgemner. Vi har et eget senter for rettsinformatikk og har ansatt kjente internasjonale forskere.

Traineeopphold

Både Wille og Hjelmeng peker på såkalte traineeopphold under studietiden som den viktigste rekrutteringskanalen til de store advokatfirmaene. Men også her er konkurransen stor, og karakterene avgjørende.

– De aller fleste har stort sett bare studert. Har studentene andre ting å vise til, som relevante deltidsjobber, politiske verv eller studentverv, teller det veldig positivt, sier Wille.

– Er det slik at gode karakterer betyr at du er en god advokat?

– Det er nok av eksempler på folk med utrolig gode karakterer som ikke greier å lykkes som forretningsadvokater. Det viktigste du trenger som forretningsadvokat, er å forstå klienten og klientens interesser, svarer han.

– Kjente på karakterpresset

Wille var ferdig uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2007. Etter studiet begynte han som advokatfullmektig i Wikborg Rein. Her har han gjort lynkarriere som forretningsadvokat.

36-åringen har blant annet ledet arbeidet ved firmaets London-kontor, og ble for et par år siden tatt opp som partner.

– Jeg kjente jo på karakterpresset under studiene. Spesielt i starten var det veldig slitsomt og uvant. Vi var en ganske ambisiøs gjeng som tilbrakte mange timer på lesesalen, forteller han.

– Ja, jeg har selv tatt opp eksamen. Da handlet det om redsel for ikke å få drømmejobbene, sier Wille.

– Hva står det på ditt karakterkort?

– Jeg hadde bra karakterer. (Vilkår)

OL-gullvinneren snuser på karriere i finans
- Man må være litt rar for å få til ting. Trainee Johannes Høsflot Klæbo om livet etter skikarrieren
02:39
Publisert: