I perioden 2017 til 2024 skal Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved norske universiteter og høgskoler, og det graderes etter godkjent, mindre mangler eller vesentlige mangler. Nokuts sakkyndige komiteer har levert åtte rapporter til nå, og det er bare Universitetet i Stavanger (UiS) som får «har vesentlige mangler», skriver Khrono.

«Manglene er av en slik art at institusjonen må gjennomføre omfattende tiltak for at de sakkyndige skal ha tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten», står det i rapporten.

Systemproblem

Prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, understreker overfor Stavanger Aftenblad at det er kvalitetssystemet som stryker.

– Dette er på institusjonsnivå og gjelder systemene våre. Det sier ikke noe om kvaliteten på studiene, for de kan være av god kvalitet, og det er de også, sier Eggen.

Hun sier universitetet er i en prosess mellom to kvalitetssystemer.

Kan miste status

Oslo Met, NMBU og UiS fikk godkjentstempel i samme runde, mens i forrige runde med tilsyn, fikk Nord universitet, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge godkjent og Høgskolen i Vestlandet (HVL) fikk påvist enkelte mangler og med frist til å rette opp disse til 1. juni i år.

Nokut-styret gjør endelig vedtak 23. april. For de andre tre, blir godkjenningen trolig stående, Universitetet i Agder og NMBU får sågar skryt i sine rapporter. Institusjonene har frist til 2. mars med å levere uttalelse om rapportene.

UiS vil trolig få 12 måneder på seg til å rette opp manglende før et nytt besøk fra Nokut. I teorien kan UiS miste statusen som universitet om ikke manglene da er rettet opp.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.