Torsdag la et utvalg frem et forslag om endre reglene for opptak til høyere utdannelse, blant annet ved å fjerne muligheten for å ta opp fag.

Marianne Aasen, leder for utvalget, beskrev i en pressemelding at dagens system er et «lappeteppe av tilleggspoeng og rangeringsmuligheter, der alder trumfer kompetanse».

– Dette fører til at mange bruker lang tid på å komme i gang med studiene og at poenggrensene er blitt kunstig høye. Det gir oss ikke bedre kandidater eller arbeidstagere og det har store samfunnsøkonomiske kostnader, sa hun.

Utvalget, som ble satt ned i 2021, fikk i oppdrag å gå gjennom regelverket for opptak til høyere utdannelse. Målet var å foreslå «et forståelig og fleksibelt opptaktsregelverk».

«Uheldige konsekvenser»

Marit Aamold, administrerende direktør i Sonans, som er eid av Oslo Børs-noterte Lumi Gruppen, beskriver dagens ordning som god, effektiv og veletablert.

– Forslagene i dag kan ha uheldige konsekvenser, spesielt for de som fortjener en ny sjanse. Vi deler ikke den oppfatningen utvalget har, med standardiserte opptaksprøver, sier hun.

Aamold sier det er trist hvis en dårlig videregående-karakter skal kunne forfølge noen resten av livet, uten en mulighet for å rette opp i det senere. Hun mener det vil bidra til å øke forskjellene i Norge dersom utvalgets forslag går gjennom.

– Vi ser hver eneste dag at folk modnes i eget tempo. Det er selvfølgelig fint å gjøre det bra på videregående, men det kan være mange grunner til at man ikke får de resultatene man ønsker der.

På spørsmål om hva de eventuelle konsekvensene vil bli for Sonans dersom forslaget går gjennom, svarer Aamold at de vil tilpasse seg endringer i fremtiden.

– Hele deres forretning er jo også basert på at folk bruker penger for å ta opp fag?

– Vi setter studentene i fokus og det viktigste for oss er at alle får en mulighet til å komme seg inn på høyere utdannelse.

Vil fjerne alle tilleggspoeng

Blant forslagene utvalget fremmer, er å fjerne alle tilleggspoeng. I dag kan en skaffe seg studiepoeng ved å gjennomføre blant annet førstegangstjeneste og folkehøyskole. En kan også få studiepoeng for alder. Utvalget mener poengene forsinker oppstarten i høyere utdannelse, særlig på studier med mange søkere.

Utvalget foreslår også at forbedrede karakterer ikke skal telle i opptaket. Karakterer i fag en ønsker å forbedre etter å ha gjennomført årene på videregående skole, ikke skal telle.

Det skal være mulig å ta nye fag etter fullført videregående, men ikke forbedre karakterer.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener at det er på høy tid å rydde opp i dagens opptakssystem til høyere utdannelser.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener at det er på høy tid å rydde opp i dagens opptakssystem til høyere utdannelser. (Foto: Heiko Junge/NTB)

Søkere som trenger en ny sjanse, kan i stedet ta en opptaksprøve, skriver utvalget, som foreslår en kvote på 20 prosent for dette. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener det er på høy tid å rydde opp i dagens opptakssystem.

– Det gir ikke mening at norsk ungdom skal bruke årevis på å ta opp fag og samle poeng før de kommer i gang. Vi ønsker at flere skal komme i gang med studiene raskt, sier han.

Nå vil han foreslå for regjeringen å sende rapporten på høring.

– Det som er helt sikkert er at alle eventuelle endringer i opptaksregelverket skal varsles i god tid. Og det er ingen endringer som kommer over natten, sier Borten Moe.

Aamold i Sonans har følgende å si om statsrådens uttalelser:

– Et stort flertall av studentene er effektive og bruker kort tid på å sikre seg den nødvendige kompetansen. Det er en myte og feilinformasjon at studentene bruker mange år på privatisteksamen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.