Kravene for å komme inn på siviløkonomstudiet ved NHH i Bergen er stabilt høye, viser tall fra Samordna opptak.

Poenggrensen er 53,0 for førstegangsvitnemål og 56,6 for ordinær kvote.

Poenggrensene øker dermed med henholdsvis 0,4 og 0,6 sammenlignet med fjoråret.

– Opptakstallene viser at NHH tiltrekker seg mange av landets aller fremste studenter. Samtidig ser vi at jenteandelen stiger til over 40 prosent. Dette er svært gledelig i lys av debatten om miljøet ved NHH og tiltakene våre for et veldig godt og mangfoldig læringsmiljø, sier rektor Øystein Thøgersen i en pressemelding.

Kvinneandelen i opptaket er på 40,6 prosent. Dette er en økning på 1,9 prosent fra 2017.

Hard kamp om de flinkeste jentene

I fjor var NHH-rektor Frøystein Gjesdal lite fornøyd med kvinneandelen.

NHHs mål er at kvinneandelen blant dem som begynner på studiet skal være på minst 40 prosent. I fjor var kvinneandelen blant dem som fikk tilbud om studieplass 38,7. Dette var en svak nedgang i forhold til i 2016.

– Vi har gjort en innsats for å komme over minstemålet på 40 prosent, men det har vi altså ikke lykkes med. Det er hard kamp om de flinke jentene, sa Frøystein Gjesdal da.

Nå er imidlertid målet nådd.

Opptaket gjelder det femårige siviløkonomstudiet, som består av det treårige bachelorstudiet og det toårige masterstudiet i økonomi og administrasjon.

Speiler en ny teknologisk hverdag

– Opptakstallene viser at studentene fortsatt ser at det vil være behov for gode økonomer også i en digitalisert verden. Studentene som kommer til NHH vil møte et oppdatert fagtilbud. Den siste tiden har det kommet nye kurs innen temaer som robotisering og digitale forretningsmodeller, i tillegg til at de tradisjonelle økonomifagene skal speile en ny teknologisk hverdag, sier rektor Øystein Thøgersen.

Siviløkonomstudiet ved NHH har vært blant de mest søkte studieprogrammene i en årrekke. 1801 hadde studiet som førstevalg i år, en økning på 1,6 prosent sammenlignet med i fjor. Bare rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo hadde flere førsteprioritetssøkere.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Meretes utvalgte: Amerikas beste Zinfandel
En delikat zinfandel høres ut som en av vinverdenes største motsigelser. Men den finnes, tro meg. Og den er ypperlig til grillmaten.
01:13
Publisert: