Departementsråd Trond Fevolden (63) har ledet Kunnskapsdepartementet siden Gro Harlem Brundtland var statsminister. Nå har han meldt seg som inhabil i saken om skolekonsernet Anthon B Nilsens uttak av 100 millioner kroner fra høyskolens Westerdals Oslo ACT.

Som øverste embedsmann er Fevolden administrativ leder og ansvarlig for virksomheten i Kunnskapsdepartementet.

Utenlandsreiser

For en måned siden tok Fevolden selv initiativet til å bli vurdert som inhabil. Bakgrunnen er hans relasjon til Lars Buer (70), som har vært rådgiver for Anthon B Nilsen og brødrene Løvenskiold siden 1999: De to er medlemmer av samme frokostklubb.

– Jeg er deltager i en frokostklubb hvor Lars Buer også er medlem, og hvor Lars Buer har ansvaret for det praktiske som innkalling, møterom. Vi er ialt ti personer, skriver Fevolden i sin vurdering i departementets dokumenter om saken.

Om Buer skriver han:

– Jeg har ikke diskutert problemstillinger knyttet til Westerdals med ham, men han har fortalt meg at han er styremedlem i Anthon B Nilsen.

Frokostklubben har ifølge Fevolden hatt månedlige møter i ti år og også dratt på utenlandsturer.

Fevolden mener ifølge Kunnskapsdepartementet at: «Det er forhold som taler for at han ikke bør delta ved den videre behandling av disse sakene».

Trond Fevolden, departementsråd i Kunnskapsdepartementet.
Trond Fevolden, departementsråd i Kunnskapsdepartementet. (Foto: NTB scanpix)
Anthon B Nilsen kontrolleres av de to brødrene Peder og Nicolai Løvenskiold.

Fevoldens frokostvenn Lars Buer er styremedlem i selskapene deres.

– Jeg er litt overrasket over at Fevolden ble erklært inhabil som en konsekvens av det jeg vil kalle et høyst perifert «vennskap» til meg, sier Buer.

– Siden han neppe har vært involvert som beslutningstager, må årsaken være at det er statsråden som ønsker å utvise ytterst varsomhet, mener Buer.

Ikke «involvert»

Skolekonsernet Anthon B Nilsen Utdanning har de siste ti årene mottatt mer enn en milliard kroner i støtte fra staten. For to år siden ba Riksrevisjonen Kunnskapsdepartementet sjekke om Anthon B Nilsen virkelig brukte statsstøtten til gode for studentene. Da varslet departementet en særskilt gjennomgåelse av Anthon B Nilsen. Riksrevisjonen er ikke fornøyd og har nå krevd dokumentasjon på hvordan saken er fulgt opp.

Departementsråd Trond Fevolden vil ikke svare DN på spørsmål om hva han gjorde med spørsmålene fra Riksrevisjonen i de to årene som gikk før han meldte seg inhabil.

På Fevoldens vegne har departementets kommunikasjonsavdeling sendt svar signert kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som skriver:

– Fevolden var ikke involvert i brevet til Riksrevisjonen. Han ble derfor kjent med dette da DN tok kontakt.

Brevet statsråden refererer til, er det hvor departementet varsler en særskilt gjennomgåelse av Anthon B Nielsen.

Ifølge Røe Isaksen har Fevolden som følge av arbeidsdeling med assisterende departementsråd Espen Aasen ikke «håndtert brevet».

DN har spurt Aasen om han konfererte med sin sjef om kritikken fra Riksrevisjonen.

– Av det jeg har sett av spor i saken, så var den ikke innom ham, sier han.

Også kunnskapsministeren har fått sin habilitet vurdert.

Torbjørn Røe Isaksen var styreleder og tidvis redaktør for det konservative tidsskriftet Minerva fra 2006 til 2013. I dette tidsrommet mottok Minerva tilsammen 100.000 kroner i året fra Nicolai Løvenskiold og hans mor Ingegjerd Løvenskiold Stuart.

Løvenskiold hentet også inn andre bidragsytere og har deltatt på noen redaksjonsmøter og fester.

Over fire linjer slår Justisdepartementets lovavdeling fast at Røe Isaksen ikke er inhabil i saker som angår Anthon B Nilsen.

Røe Isaksen sier dette om sitt forhold til Nicolai Løvenskiold:

– Jeg kjenner ham via Minerva. Vi er ikke venner. Vi har ikke hatt sosial omgang bortsett fra én eller to ganger i Minerva. Jeg møter ham ikke privat. Han ga penger til Minerva.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.