For å få hverdagen til å gå rundt er det flere studenter som har deltidsjobb gjennom utdannelsen. Men det kanskje ikke så mange vet er at deltidsjobben fort kan gå på bekostning av stipendet hvis du ikke passer på.

– Generelt opplever vi at studentene er godt opplyste. I nettsøknaden og gjennom informasjonskampanjer informerer vi om reglene, men vi oppfordrer likevel studenter til å sette seg godt inn i dette før de tar store økonomisk valg, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

DN har snakket med henne for å få svar på de vanligste spørsmålene for hvordan stipendet ditt kan reduseres, som følge av for eksempel jobb eller bolig.

Hvor mye kan du tjene?

Opptil 40 prosent av basisstøtten fra Lånekassen, som er det samme for alle som tar høyere utdannelse på fulltid, kan bli gjort om til utdannelsesstipend. Dette avhenger av inntekt, trygd, formue, bostatus, hva slags utdannelse du tar og om du består eksamen.

Får du fullt lån og stipend hele året, er grensen for person- og kapitalinntekt for 2019 på 182.575 kroner. Tjener du over dette beløpet får man mindre av lånet omgjort til stipend. Dette reduseres gradvis etter hvor langt over grensen du er.

– Alle få utbetalt like mye i støtte, men de som tjener over beløpsgrensen får en mindre andel av støtten omgjort til stipend. Det er ikke slik at du plutselig får utbetalt mindre penger, sier Funnemark.

Lånekassen tildeler også andre typer stipend. Man kan for eksempel ha rett til forsørgerstipend, stipend for søkere med nedsatt funksjonsevne og flyktningstipend. Også disse stipendene blir behovsprøvd mot inntekt og formue.

Hvor mye lønner det seg å jobbe?

Lånekassen regner ut beløpet ved å ta differansen mellom inntektsgrensen og din inntekt. Svaret ganges med fem prosent, og deretter med antall måneder du har fått utbetalt støtte. Denne summen trekkes fra det fulle stipendbeløpet.

– Når lønner det seg å ikke tjene mer penger?

– Dette avhenger av hva som er viktigst for den enkelte. Om man ønsker å ta opp studielån eller finansiere studiene ved å jobbe, er et individuelt valg. Hvis man ønsker å motta studiestøtte og jobbe ved siden av, må man være bevisst beløpsgrensene for å sikre full omgjøring til stipend, sier Funnemark.

Vær obs på trygd og formue

Hvor mye du kan få omgjort til stipend er også avhengig av formue, i tillegg til person- og kapitalinntekt.

Formuesgrensene for 2019 er 428.861 kroner for enslige søkere, og 823.663 kroner for søkere med ektefelle eller samboer med barn. Formue regnes som verdien av det du eier minus den totale gjelden din, som da blir nettoformue.

Hvis du eier bolig er det formuesverdien på boligen din som inngår som en del av formuen din. Mer detaljert informasjon finner du på Lånekassens nettsider.

Tre teknologitrender du må følge med på
Fremtidsforsker Amy Webb trekker frem tre teknologiske trender som vil forandre verden.
03:48
Publisert:

Har du mottatt trygd mens du jobber, må trygdeytelsene du har mottatt være under grensen for trygd samtidig som arbeids- og trygdeinntekter samlet sett ikke kan være over grensen for arbeidsinntekt.

Hva hvis du studerer deltid?

Tar du deltidsutdannelse, gjelder de samme inntekts- og formuesgrensene som for fulltidsutdannelse. Du vil likevel få en mindre reduksjon av stipendet, alt etter hvor mange prosent du studerer på deltid. Studerer du for eksempel 50 prosent deltid, får du bare halvparten av trekket som en fulltidsstudent ville fått.

Her er et regneeksempel:

En student tar et 50 prosent deltidsstudium både vårsemesteret og høstsemesteret 2019 (10 måneder). I 2019 er samlet brutto inntekt for studenten 210.000 kroner.

Studenten har da tjent 27.425 kroner mer enn inntektsgrensen for 2019.

Studenten vil da få redusert stipendet med: 27.425 kroner x 5 prosent x 10 måneder x 50 prosent = 6856 kroner.

En fulltidsstudent med samme inntekt vil da få redusert stipendet med 13.712 kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.