I februar 2017 fikk Euroskolen, nå Sonans Karriere, offentlig tilskudd på over ni millioner kroner for å kjøre kurs rettet mot varehandelen. Pengene kom gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss. Det er en tilskuddsordning som gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning skal bidra til at flere voksne skal kunne kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Etter tilsyn i fjor ber Kompetanse Norge, et direktorat under Kunnskapsdepartementet, om at 2,4 millioner betales tilbake, da det mener at en tredjedel av kursinnholdet ikke dreide seg om grunnleggende ferdigheter.

Sonans Karriere inngår i Sonans-gruppen, et konsern med om lag 500 millioner kroner i omsetning og 500 ansatte. Konsernet eier 14 private skoler i hele landet, og kjøpte Bjørknes Høyskole i Oslo i slutten av juni.

De holdt kursene i samarbeid med selskapet Certes, og har klaget på avgjørelsen.

1848 ugyldige timer

Selv om noe av undervisningen innenfor regningskursene gikk med til grunnleggende matematikk og prosentregning, mener Kompetanse Norge at undervisningen «delvis har vært butikkselgeropplæring», og at butikkselgeropplæring ligger på et høyere nivå enn grunnleggende ferdigheter.

Vedtaket viser til at mottaksgruppen for undervisningen skal være voksne arbeidstagere, primært med liten formell utdannelse, og at tilskuddet ikke kan benyttes til fagopplæring.

Deltagernes utdannelsesnivå spente mellom ingen utdannelse og videregående utdannelse. 30 prosent av innholdet i 21 av 23 undervisningsprosjekter som omhandler varehandelen, mener Kompetanse Norge ikke er i tråd med kravene. Det tilsvarer 1848 timer.

«Dokumentasjonen viser oppgaver som omhandler motivasjon, innstilling til arbeid, hva som er god service og god kundebehandling, og mersalg. Ytterligere eksempler som viser at mye av innholdet i prosjektet er utenfor rammene av innhold i Kompetansepluss, er: «Hva regulerer Forbrukerkjøpsloven?», «Hva er forskjellen på reklamasjonsfrist og garantitid?», «Hva er en reklamasjon?» og «Hva er det viktig å ta hensyn til i behandlingen av reklamasjoner?», skriver Kompetanse Norge i rapporten.

Aldri opplevd lignende

Direktoratet påpeker at opplæring i arbeidsoppgaver er arbeidsgivers ansvar, og at det ville regnes som konsulentvirksomhet dersom en ekstern kurstilbyder skulle tilby dette.

Seksjonsleder Abid Hussain i Kompetanse Norge påpeker overfor DN at det er viktig å skille mellom kurs i grunnleggende ferdigheter og opplæring som kreves for å kunne jobbe eller ta fagbrev. Tilskuddsmidler som brukes til denne typen opplæring, må derfor betales tilbake, understreker han.

– Det er en forskjell på å bruke kassaoppgjør som et eksempel for å lære regning, og opplæring i å bruke kassen. Kompetansepluss skal heller ikke overlappe opplæring til fagbrev som gir formell fagkompetanse og har egne regler og tilskuddsordninger, sier Hussain.

Han har ikke tall på hvor vanlig det er at de ber om at midler tilbakebetales. Direktoratet vil ikke utdype vedtaket ettersom det er klaget inn.

Sonans skriver i et svar i saksbehandlingen at målsetningen hele tiden har vært å by deltagerne på et praksisnært kurs for ansatte og selgere i butikk, og at de «ser det som pedagogisk riktig og nødvendig å definere en forståelse for begrepene knyttet til Forbrukerkjøpsloven og reklamasjoner når det skal øves/trenes på ferdighetene lesing/skriving og muntlig».

Administrerende direktør Ingolv Hageberg i Sonans karriere, opplyser i en epost at noe lignende ikke har skjedd med dem tidligere.

– Vi har påklaget vedtaket til departementet og avventer deres behandling, er Hagerbergs kommentar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.