For ungdomsskoleelvene gikk mattekarakteren opp med 0,2 poeng til 3,6 i gjennomsnitt, ifølge foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet. Matteelevene har gjort det litt bedre for hvert år siden 2015, da snittkarakteren var på 2,9.

Også på videregående har det vært fremgang i flere år i matematikk. På Vg2 har eksamenskarakterene steget jevnt og trutt siden 2015, fra 2,6 til 3 i snitt. Praktisk matematikk for Vg1 var det faget – sammen med kjemi 2 – der forbedringen var størst. Begge ble forbedret med et halvt poeng. Mattekarakterene endte i år på 3,1 i snitt, mens kjemikarakteren lå på 3,8.

Både i grunnskolen og på videregående får jentene bedre karakterer enn guttene. I norsk på ungdomsskolen er forskjellen på 0,6 poeng, både i hovedmål og sidemål. På videregående ligger jentene opptil et halvt karakterpoeng foran guttene.

Det er svært jevnt mellom kjønnene i studieforberedende engelsk, praktisk matematikk, fysikk 2 og kjemi 2 på videregående. På ungdomsskolen er det minst forskjell mellom gutter og jenter i matematikk.(Vilkår)