Forhandlingene gjelder skolene i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge, med unntak av Oslo, som er et eget tariffområde. Her starter forhandlingene først i mars, skriver Utdanningsforbundet på sine nettsider.

Det ligger an til at spørsmålet om hvordan lærernes tilstedeværelse på skolen blir et viktig – og vanskelig – tema også i år.

Kommunene ønsker at lærerne skal være mer til stede på skolen for å styrke samarbeidet og fagmiljøet og for å gi større mulighet for å utøve ledelse, skrev Kommunal Rapport nylig. Til avisen sier KS' direktør for arbeidsliv Tor Arne Gangsø at de ikke er fornøyd med utviklingen.

Vil beholde tredelt arbeidstid

– Jeg har ikke lyst til å gå inn i KS sine uttalelser, men våre medlemmer er svært tydelige på at vi må se på hvordan vi bruker den tiden vi allerede har, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal til NTB.

Lærerne mener for mye av tiden som brukes sammen på skolen, ikke er relevant for fag, undervisning og oppfølging av elevene.

Streiken i 2014 kom etter at Utdanningsforbundets medlemmer sa nei til en avtale som forbundsledelsen anbefalte. I år har forbundet gjennomført en større høringsrunde for å skaffe oversikt over medlemmenes ønsker og prioriteringer.

– Det som er klart, er at de ønsker å opprettholde en tredeling av arbeidstiden. Det betyr at noe må til undervisning, noe skal være arbeidstid på skolen og noe arbeidstid utenom skolen, sier Handal.

I høringen meldte dessuten mange lærere at de underviser svært mye og kontaktlærere at de trenger mer tid til å følge opp elever utenom undervisningen. Lærere i voksenopplæringen har en vanskelig arbeidssituasjon og for lite tid til å følge opp sine elever, forteller Handal.

I desember?

Torsdag vil det bli gitt mandat til en partssammensatt arbeidsgruppe, der representanter fra KS sitter sammen med folk fra Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet.

Partene regner med å avslutte forhandlingene i løpet av desember, ifølge Utdanningsforbundet. Men Kommunal Rapport skriver de kan fortsette inn i tariffoppgjøret til våren.

22 kommuner og 18 fylkeskommuner ble rammet da lærerne streiket fra 10. juni til 1. september i 2014. Over 100.000 elever ved mer enn 200 skoler mistet undervisning under streiken.(Vilkår)