Torsdag ble det kjent at ledelsen i NHH velger å kutte i videoforelesninger, som har ført til at nær én tredjedel av skolens frustrerte studenter har signert på et opprop mot avgjørelsen.

Emil Johan Oliver (29) er daglig leder i Hubro Education as, som hjelper norske studiesteder som tilbyr økonomi og ledelsesfag med læringsfyll og modernisering av undervisningen.

Til tross for at NHH, og flere av landets ledende universiteter og høyskoler, er en av selskapets kunder, fikk skoleledelsens avgjørelse Oliver til å reagere.

– Det som er problemet her er at norske studiesteder hovedsakelig bruker forelesninger som undervisningsmetode. Dette er gammeldags, og undervisningsformen har i stor grad vært lik siden den ble tatt i bruk for 400 år siden, sier han, og fortsetter:

– Studentene burde ikke møte til forelesning, men til aktive læringsaktiviteter sammen med foreleser og de andre studentene.

Ønsker omvendt undervisning

Årsaken til at NHH-ledelsen har endret praksisen for videoforelesninger skyldes at skolen opplever stort frafall i studentdeltagelsen på forelesninger og campus.

Oliver synes det er trist at studiestedet tar et steg tilbake når høyskolen først har installert teknologi som åpner for å filme undervisningen. Denne teknologien mener han alle studiesteder bør utnytte for alt det er verdt.

– Universitetene burde velsigne videoforelesningene, fordi de da kan forelese mindre, og heller bruke den lille tiden de har med studentene til å jobbe aktivt med fagene. De kan også bruke de samme videoene om igjen, istedenfor å filme den samme forelesningen hvert år, sier Oliver.

Torsdag skrev DN om at over 900 NHH-studenter reagerer på at praksisen for videoforelesninger er endret uten at de fikk beskjed. Fra venstre: Pia Berg, Kasper Lie Asdal og Jonas Personbråten Ludvigsen.
Torsdag skrev DN om at over 900 NHH-studenter reagerer på at praksisen for videoforelesninger er endret uten at de fikk beskjed. Fra venstre: Pia Berg, Kasper Lie Asdal og Jonas Personbråten Ludvigsen. (Foto: Paul S. Amundsen)

Han tror problemet med dårlig oppmøte hadde blitt løst dersom studiestedene i større grad tok i bruk «omvendt undervisning» eller såkalt «flipped classrooms». Det går kort forklart ut på at studentene leser, eller ser videoforelesninger hjemme, og bruker tiden på skolen på oppgaveløsning, caser, prosjekt- og gruppearbeid med foreleser og medstudenter.

Flere av landets studiesteder har vært innom omvendt undervisning, men Oliver mener problemet er at det aldri blir implementert i en større skala.

– Dette hadde bidratt til et mye mer aktivt læringsmiljø, fremfor at studentene sitter passive i største delen av undervisningstiden, sier han, og understreker at en slik undervisningsform flytter mer ansvar på studentene, som blir nødt å forberede seg før undervisning.

Opplever liten endringsvilje

I 2017 kom Kunnskapsdepartementet med stortingsmeldingen «Kultur kvalitet i høyere utdannelse», som blant annet etterlyste mer oppdaterte og relevante utdannelser for studentene.

Oliver mener dette er noe norske studiesteder må ta på alvor. Selv opplever han at noen forelesere er mer villige til å omstille seg enn andre.

– Det er en skala. Noen er veldig motiverte til å prøve nye metoder og modernisere seg. Andre mener at tradisjonelle forelesninger er det overlegent beste, sier han.

– Foreslår dere i Hubro Education disse konkrete rådene for universitetene og høyskolene?

– Vi anbefaler det som en måte å få mer tid til studentaktiv læring. Det som er frustrerende er at de er investert i metodikken ved å kjøpe avansert videoutstyr, men at det er for lite endringsvilje til å utnytte dette i stor skala, sier han.

Oliver mener flere studiesteder bør ta i bruk omvendt undervisning for å sikre aktiv læring.
Oliver mener flere studiesteder bør ta i bruk omvendt undervisning for å sikre aktiv læring. (Foto: Gunnar Blöndal)

Handelshøyskolen BI er ett av landets studiesteder som tar i bruk omvendt undervisning, der de også blander både digitale og ikke-digitale undervisningsformer i samme kurs.

Ulikt NHH, har de aldri hatt praksis for å filme hele forelesninger.

– Vi bruker som regel video til å filme deler av forelesninger, eller til å lage egne selvinstruksjonsvideoer, som studentene kan bruke til å forberede forelesning eller eksamen, sier prorektor Bendik Samuelsen. Han mener den beste undervisningsformen er å legge opp til en kombinasjon av undervisningsmetoder etter hvilke læringsmål fagene har, selv om tradisjonelle forelesninger har en sentral plass i mange kurs.

– Det er også et ønske fra mange studenter å ha denne fysiske formen, sier Samuelsen.

– Synes du landets studiesteder burde kutte mer i bruken av tradisjonelle forelesninger?

– Jeg synes det er opp til hvert studiested å velge den formen de synes passer best og gir best effekt. Kan man vise gode læringsresultater med forelesninger er dette forsvarlig. Samme med ren digital formidling. Men jeg tror det viktige er å flytte diskusjonen fra «enten-eller» til «både-og», slik at vi optimaliserer de ulike kanalene, og bruker metodene til det de er best til, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.