På ungdomsskolen følte Kjersti-Elisabeth Blyverket (16) at hun var dypt nede i et mørkt hull. Hun ville hverken møte andre elever eller lærerne – og så ikke poenget med å dra på skolen. I løpet av niende klasse var hun borte til sammen 175 dager.