Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité krever svar på om kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gjennomførte en særskilt oppfølging av Anthon B Nilsens privatskoler Westerdals, NITH og NISS.

Dette lovet Kunnskapsdepartementet høsten 2013, etter at Riksrevisjonen kritiserte departementet for mangelfull oppfølging av privatskoler som mottar statsstøtte.

– Riksrevisjonen har alvorlige merknader til departementets kontroll med statsstøtte til private høyskoler. Det er viktig for kontrollkomiteen å vite om dette særlig har vært fulgt opp, sier Jette F. Christensen (Ap).

DN fortalte lørdag om hvordan egenkapitalen på mer enn 100 millioner kroner ble tatt ut av skoleinstitusjonene og overført til eierne da NISS, NITH og Westerdals fusjonerte høsten 2013.

I mars 2014 skrev Kunnskapsdepartementet at det følger Westerdals-fusjonen og vurderer om den er i tråd med loven. Så ble det stille. Det var Arbeiderpartiet som fremmet forslaget i kontrollkomiteen denne uken. En enstemmig komité vedtok å sende brevet til kunnskapsministeren.

– Saken om utbyttene omtalt i DN i flere artikler har aktualisert saken, og det er viktig for Stortinget å vite at departementet sørger for at utbytteforbudet blir overholdt. Slik denne saken ser ut, har jeg behov for forsikringer om det og imøteser ministerens svar, sier hun.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier de arbeider med svaret til komiteen.

– Der vil vi understreke at departementet ikke på noe tidspunkt har stanset oppfølgingen av skolen. Akkurat som kontroll- og konstitusjonskomiteen ønsker vi at alle opplysninger i denne saken skal komme på bordet så raskt som mulig, sier Røe Isaksen.

DNs sak om privatskolekonsernet Anthon B Nilsen ble tatt opp av flere partier under Stortingets spontanspørretime onsdag.

Sps Marit Arnstad ville vite hvor det ble av den særskilte oppfølgingen av Westerdals, NITH og NISS. Også Arbeiderpartiets Martin Henriksen var kritisk til oppfølgingen av skolene.

– Det er riktig at Kunnskapsdepartementet nok kunne ha stilt flere spørsmål tidligere. Men saken er aldri blitt lagt bort. Regnskapet for 2014 ble mottatt av departementet i sommer, og det er arbeidet med oppfølgingen av regnskapet for 2014 som danner grunnlaget for hvilke konklusjoner departementet skal trekke. Hvis det viser seg at pengene har gått til ulovlig utbytte, så skal de kreves tilbake, svarte statsminister Erna Solberg.

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.