Høyskolen Kristiania–Ernst G. Mortensen Stiftelse og Anthon B Nilsen Skoledrift as har inngått avtale om at Høyskolen Kristiania kjøper alle aksjene i Westerdals Oslo ACT, melder privatskolen på egne nettsider torsdag.

Høyskolen Kristiania kjøper Westerdals for 85 millioner, og i avtalen legges det opp til at aksjene overdras 29. mars 2017, heter det i pressemeldingen.

I desember ble det kjent at Westerdals' eierselskap Anthon B Nilsen forhandler om salg av privatskolen til Høyskolen Kristiania.

Anthon B Nilsen eies av Nicolai og Peder Løvenskiold og Reidar og Gunnar Holsts legat. Nå selges Westerdals til Ernst G. Mortensen Stiftelse, som eier Høyskolen Kristiania. 

Westerdals har vært i hardt vær etter at DN høsten 2015 skrev om hvordan Westerdals’ eiere flyttet over 100 millioner kroner fra skolene til morselskapet, til tross for forbud mot utbytte. Dette skjedde i forbindelse med fusjonen av NITH, NISS og Westerdals i 2013.

Grunnen til at Anthon B Nilsen nå selger Westerdals er ifølge selskapet at det ikke lenger ønsker å satse på statsstøttede privatskoler. Ifølge universitets- og høyskoleloven er det forbudt å ta utbytte fra privatskoler som mottar statstilskudd.

– Salget passer godt inn i vår strategi for fremtiden. Vi vil satse mer på fagskoler og voksenopplæring, og mindre på statsstøttede høyskoler, sier Lars Buer, styreleder i Anthon B Nilsen Skoledrift as i pressemeldingen.

Får tvister med på kjøpet

Etter DNs sak høsten 2015 omgjorde Anthon B Nilsen Utdanning transaksjonen i november 2015: det slettet gjeld og tilbakeførte til sammen 105 millioner kroner til Westerdals Oslo ACT. Dette ble ifølge selskapet gjort for å dempe uroen rundt skolen og «rydde enhver tvil av veien» – selv om Anthon B Nilsen Utdanning mener at transaksjonen ble gjort «etter lovens bokstav».

Senere, i desember 2015, konkluderte Kunnskapsdepartementet med at deler av transaksjonen i forbindelse med Westerdals-fusjonen var ulovlig.

I etterkant av DNs saker har Kunnskapsdepartementet varslet krav om at privatskolen må betale tilbake flere titall millioner kroner. Dette er penger skolen fikk i statsstøtte til å drive linjer uten godkjennelse i flere år.

Dette kravet har Westerdals nektet å godta, og har i stedet varslet søksmål mot Kunnskapsdepartementet.

DN har også skrevet at skolen tok ulovlig høye skolepenger fra elevene i en årrekke. Westerdals har betalt ut millioner til elevene som i fjor godtok et forlik, mens en gruppe på flere hundre tidligere elever forbereder søksmål. 

Ifølge meldingen skal Høyskolen Kristiania, i tillegg til å betale 85 millioner kroner, også ta ansvar for kravene «i de pågående tvistesakene». 

Oppkjøpet gjøres gjennom opptak av lån med sikkerhet i stiftelsens eiendom, og ved bruk av stiftelsens midler. I Westerdals Oslo ACT er det avsatt midler for å håndtere fremtidige krav. Høyskolen Kristiania har gjennom prosessen hatt tett dialog med Kunnskapsdepartementet, heter det i pressemeldingen.

Saken oppdateres.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.