Norge har i dag mer enn 100 fagskoler med til sammen over 16.000 studenter. Men yrkesrettet utdanning er ikke godt nok kjent blant folk flest, mener Isaksen.

- Vi trenger å gi disse fagskolene en mye større plass i utdanningssystemet. De har blitt stemoderlig behandlet i årevis, sier Isaksen til Klassekampen.

Studenter ved fagskolene bør få samme rettigheter og plikter som studenter ved andre former for høyere utdanning, foreslår Isaksen. Han varsler at de første tiltakene i en langsiktig satsing for å styrke fagskolene skal omfatte standardisering av skolenes regelverk for utvisning, sensur og eksamen. Departementet skal opprette en nasjonal klagenemnd for fagskoler, elevene skal få økonomiske rettigheter ved konfliktsaker med utdanningen, og det skal etableres et system for å få godkjent utenlandske fagskoleutdanninger.

- Mange ønsker en høyere utdannelse uten å bli akademiker. Samtidig ser vi behovet for omskolering, nå som arbeidsledigheten har økt og jobber forsvinner, i for eksempel oljebransjen. Fagskolene er en del av løsningen på alle disse utfordringene, sier Isaksen.

Både LO og NHO er positive til Isaksens varslede tiltak.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.