Politikerne, og de rødgrønne i særdeleshet, er nesten ikke til å kjenne igjen. For tre måneder siden konkurrerte de om gyldne løfter, nå snakker de vakkert om behovet for innstramning.

I valgkampen overbød de hverandre med alt de skulle ordne med mer penger. I oktober la den rødgrønne regjeringen frem et budsjett med så heftig bruk av oljepenger at den kom opp i det nivået vi etter planen skulle nådd i 2018.

Men ikke før var budsjettet lagt frem, så begynte de å snakke om behovet for innstramninger, for nøysomhet og for at flere jobber. Det er helt nødvendig nå når det ikke vil komme en økende strøm med oljepenger som kan finansiere de utgiftsøkningene vi vet vil komme både på helsebudsjetter, til pensjoner og trygder. Statsminister Jens Stoltenberg snakket tydelig om behovet for å få ned sykefraværet på NHOs årskonferanse torsdag. Selv næringsminister Trond Giske delte bare ut en skarve million kroner.

Vi må både arbeide og spare. Så enkelt er det. Ikke noen dikkedarer rundt det. Finansminister Sigbjørn Johnsen

Det er imidlertid ingen tvil om hvem som tar den nye jobben med innstramning mest alvorlig. Finansminister Sigbjørn Johnsen har siden første dag på jobben snakket om de tøffe tider. På NHOs årskonferanse forklarte han at tomten må ryddes før byggingen kan begynne. Mange næringslivsledere klager over at politikerne bare kommer med ord og ingen handling. Men det ligger i demokratiets natur at politikerne ikke kan gå lenger enn det de får aksept for hos velgerne. Selvsagt burde politikerne grepet fatt i problemene for lenge siden, men når de ikke gjorde det må de snu opinionen før de kan gå i gang med handling. Og det er en kraftig snuoperasjon som må til på kort tid.

Johnsen kaller det for å rydde tomten og skape en opinion. Budskapet er enkelt: «Vi må arbeide og vi må spare»:

Han har rett. Forsker Erling Røed Larsen i Statistisk sentralbyrå illustrerte det på en ypperlig måte i sitt innlegg på konferansen. Han har regnet ut at nordmenn jobber 3,7 milliarder timer i løpet av et år. Men vi lever 42 milliarder timer i et år. For Robinson Crusoe på en øde øy betyr det to timers arbeidsdag. For nordmenn betyr det to timer i gjennomsnitt når både barn, gamle og syke er medregnet. Men selv da er det ren luksus, både i et historisk og internasjonalt perspektiv. Johnsens beskjed om at vi må arbeide mer, fremstår ikke som spesielt urimelig.

NHO satte behovet for flere i arbeid på dagsordenen denne uken. Det er nødvendig for å ivareta næringslivets konkurranseevne. Konferansen viser at politikerne har forandret språkbruken. De prøver å få opinionen med seg. Men det er vanskelig å få oppslutning om ubehagelige reformer og innstramninger, så lenge ingen føler seg truet av en krise.

Johnsen og andre politikere som forsøker å selge budskapet om innstramninger trenger all den hjelp de kan få. Næringslivsledere bør stille opp. De bør hjelpe Johnsen med å rydde tomten. Det øker sjansen for at politikernes nye retorikk ender opp i konkret politikk.

Sofie Mathiassen er politisk redaktør i Dagens Næringsliv(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.