Pyramidespillet

Det kan være mange grunner til at Norge bør ta imot mennesker i nød. Hensynet til statens finanser er neppe en av dem.

Publisert: Oppdatert:

SSB-sjef Christine Meyer mener flyktningstrømmen kan gjøre møtet med eldrebølgen mindre smertefullt for norsk økonomi. SSBs egen forskning peker i en annen retning.
SSB-sjef Christine Meyer mener flyktningstrømmen kan gjøre møtet med eldrebølgen mindre smertefullt for norsk økonomi. SSBs egen forskning peker i en annen retning.