«The light obtained by setting straw men on fire is not what we mean by illumination.»

Forfatter Adam Gopnik i The New Yorker


Kristelig Folkeparti-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad har heist kampen for det kristne menneskesynet.