«Vi skal bruke de pengene vi har. (…) Etikk, miljø, arbeiderrettigheter og sosiale spørsmål. Vi skal påvirke verden i best mulig retning.»

Finansminister Kristin Halvorsen, februar 2007

Det er 11 år siden daværende SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen snakket om hvordan Statens petroleumsfond utland – Oljefondet blant venner – skulle brukes til å påvirke verden i best mulig retning.