Realitetene i Anniken Huitfeldts klare brudd på habilitetsreglene har dessverre druknet i hennes egen ordflom. Slik blir det når politikere får ta regi på avsløringene om seg selv.

Når politikere selv står frem med sine feil, kan man legge til grunn at målet med alt de sier er å redde sitt eget politiske skinn.