Erna Solberg har under hele pandemien vært opptatt av å holde noen viktige hjul i gang i økonomien. Særlig de avanserte industribedriftene knyttet til olje, gass og skipsfart. Derfor har de fått fortsette å hente inn store mengder utenlandsk arbeidskraft.

Det samme ser ut til å gjelde byggebransjen. I den bransjen er det få nordmenn med vernesko og kjeledress. Bygg og anlegg er en stor arbeidsgiver for de rundt 200.000