Opptakten til årets statsbudsjett har handlet mest om statens behov for penger som ikke kommer fra olje og gass. Første runde handlet om å sørge for at forventningene til bevilgninger ble skrudd ned. Andre runde handlet om å lage et grunnlag for å hente inn mer gjennom skatter og avgifter.