Rekken av strategiske og taktiske politiske bommerter fra regjeringen er nærmest endeløs. Bak de nådeløse tallene på meningsmålingene står feilgrepene i kø. Senterpartiet og Arbeiderpartiet virker ute av stand til å skjønne hvordan regjeringens politikk oppfattes hos egne velgere og samfunnet for øvrig.

Frykten for strammere økonomi er mange velgeres største bekymring. Samtidig har de to partiene klart å legge seg ut med et nærmest samlet norsk privat næringsliv.